Koniec posługi ks. bpa Wiesława Lechowicza w charakterze pasterza Polonii

Przewielebny Księże Rektorze/Koordynatorze,

W związku z moją nominacją na biskupa polowego, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej został wybrany podczas 391. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski bp Piotr Turzyński. Tym samym dobiegła końca moja posługa w charakterze pasterza Polonii.

Jestem wdzięczny Bogu za 11 lat duszpasterstwa w środowisku polonijnym. Poczytuję to sobie za łaskę, że mogłem włączać się w duszpasterstwo polskojęzyczne poprzez posługę słowa, posługę sakramentalną oraz towarzyszenie poszczególnym osobom, wspólnotom i instytucjom polonijnym w ich działalności dla dobra duchowego polskich emigrantów. Wielkim darem dla mnie była możliwość poznawania wspaniałych ludzi – duchownych, osoby życia konsekrowanego i świeckich, zaangażowanych w życie Polonii i Kościoła. Jako przywilej uznaję też zaznajomienie się ze specyfiką poszczególnych Kościołów lokalnych i doświadczenie Kościoła Powszechnego. Dziękuję Panu Bogu za każde dobro dokonujące się w polonijnych misjach katolickich.

Dobro to przejawia się w konkretnych inicjatywach i łączy się też z konkretnymi ludźmi. Dlatego pragnę bardzo serdecznie podziękować Księżom Rektorom i Koordynatorom duszpasterstwa polskojęzycznego za ofiarną pracę wśród Polonii i za dobrą współpracę ze mną. Jestem przekonany, że z nowym Delegatem KEP ta współpraca będzie się nadal dobrze układać z coraz większym pożytkiem dla Polonii. Proszę przekazać płynące z serca podziękowanie wszystkim duszpasterzom – duchownym i zakonnym pracującym na terenie Polskiej Misji Katolickiej.

Mimo podjęcia nowych obowiązków zapewniam o stałej życzliwości i modlitwie. Będę też wdzięczny za modlitewne wsparcie w posłudze biskupa polowego Wojska Polskiego.

Z wyrazami szacunku i z pasterskim błogosławieństwem
Bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

ZOBACZ LIST