List Rektora na I Niedzielę Adwentu

Adwent 2021

Cykl życia uczniów Chrystusa przeplata się z przeżywaniem Tajemnicy Zbawienia w ciągu całego roku liturgicznego. W sobotę przed Pierwszą Niedzielą Adwentu kończymy kolejny rok liturgiczny i rozpoczynamy nowy.
Okres Adwentu przygotowuje nas na przyjście Pana w darze Jego Narodzenia oraz na Jego przyjście na sąd u kresu czasów. Święty Bernard uczy nas, że między dwoma Jego widzialnymi przyjściami, w dziejach i na końcu czasów, odbywa się Jego niewidzialne przyjście tu i teraz.

Przeczytaj pełny tekst listu