List na Niedzielę Świętej Rodziny, 26 XII 2021

LIST RADY DS. RODZINY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia! Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali wzajemne więzi na Bogu. Święta Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu.

Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej umowie. Miłość jest wzniosła i piękna, ale też bywa zmienna i ulotna. Kobieta i mężczyzna w sakramencie małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i kruche zostaje potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz pełnych szacunku dla siebie małżonków, otwartych na życie i troszczących się o dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga. Godne uznania są również rodziny wielopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością nie dostrzegać kryzysu małżeństwa i rodziny. Zasmucają rozpadające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia, ucieczka przed odpowiedzialnością, materializm i konsumpcjonizm. Podważane są fundamenty rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz lekceważona jest wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina jest święta i kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy jej poddawać eksperymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii. Warto więc przypomnieć pewne podstawowe elementy nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny.

Zobacz pełną treść listu...

Życzenia bpa W. Lechowicza skierowane do Polonii

Życzenia bpa Wiesława Lechowicza
Delegata Konferencji Episkopatu Polski  ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
BOŻE NARODZENIE – 2021
Na wzór św. Józefa

A Słowo stało się Ciałem
I zamieszkało między nami
” /J 1,14/

Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry!

Mimo, że 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, papież Franciszek zamknął rok poświęcony św. Józefowi, to jednak chciałbym złożyć tegoroczne życzenia świąteczne, kierując Wasz wzrok właśnie na osobę Oblubieńca Maryi i ziemskiego Ojca Jezusa.  To przecież w Jego obecności „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.

Zanim się dokonał cud Bożego Narodzenia św. Józef musiał stanąć wobec tajemnicy, która przekraczała możliwości wyobraźni i racjonalnego myślenia. Usłyszał, że Jego Wybranka, Maryja, pocznie i porodzi Syna dzięki Duchowi Świętemu. Co sprawiło, że Józef nie oddalił Maryi mimo rozdzierającego serce bólu i wstrząsu? Co pozwoliło mu przezwyciężyć duchowe rozdarcie i emocjonalny dramat? Św. Józef, jak czytamy na kartach Ewangelii, był człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy zachowującym prawo i słowo Boże. Dlatego uwierzył wysłannikowi Bożemu, mówiącemu: „Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki” (Mt 1,20).

Życzę Wam, drodzy Bracia i Siostry, byście wzorem św. Józefa mieli w sobie zaufanie do Boga i Jego słowa, nawet wtedy, a może przede wszystkim wtedy, kiedy znajdziecie się  w sytuacji zdawałoby się bez wyjścia. Przykład św. Józefa uczy nas, że drogą wyjścia z najtrudniejszych życiowych sytuacji jest posłuszeństwo Bogu, który zwraca się do nas z wezwaniem „Nie bój się”. Nie bójcie się zaufać Bogu i zarazem miejcie odwagę życia zgodnego z Bożym słowem!

Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1,24), tym samym wyraził zgodę, by Bóg mógł się Nim posłużyć w swoim planie zbawienia ludzi. Historia Józefa wskazuje na Boga, który mimo swej wszechmocy potrzebuje człowieka. Powierza Józefowi Jezusa, by był chroniony, otaczany opieką i wychowywany. „Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić jej życie, ale który zawsze się będzie troszczył o nią  i o Dziecko” (Franciszek, Patris corde, 5). Życzę Wam, byście podczas świąt Bożego Narodzenia na nowo odkryli prawdę, że jesteście potrzebni i Bogu i ludziom. Jesteście potrzebni Panu Bogu, by poprzez wiarę przyczyniać się do wzrostu Jezusa w Waszych domach i rodzinach, w miejscach pracy, w środowiskach przyjaciół i znajomych. Jesteście potrzebni ludziom, zwłaszcza tym, z którymi jesteście związani więzami małżeńskimi i rodzinnymi, aby jak św. Józef być wiernym i miłującym małżonkiem oraz odpowiedzialnym i  troskliwym rodzicem....

List Rektora na I Niedzielę Adwentu

Adwent 2021

Cykl życia uczniów Chrystusa przeplata się z przeżywaniem Tajemnicy Zbawienia w ciągu całego roku liturgicznego. W sobotę przed Pierwszą Niedzielą Adwentu kończymy kolejny rok liturgiczny i rozpoczynamy nowy.
Okres Adwentu przygotowuje nas na przyjście Pana w darze Jego Narodzenia oraz na Jego przyjście na sąd u kresu czasów. Święty Bernard uczy nas, że między dwoma Jego widzialnymi przyjściami, w dziejach i na końcu czasów, odbywa się Jego niewidzialne przyjście tu i teraz.

Przeczytaj pełny tekst listu

Ś.p. Zenon Handzel 01.01.1949 – 01.08.2021

Zenon Handzel urodzony 1 stycznia 1949 roku w Krakowie. Absolwent Technikum i student Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie. Od 1973 roku zamieszkały w Londynie. Od 1978 roku współwłaściciel firmy Z. Hanzel i P.B. Bance.

Wieloletni Prezes Komitetu Rodzicielskiego Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych na Willesden Green. Od 1996 roku Prezes Rady Parafialnej, a od 2010 - 2016 Prezes Rady Administracyjnej Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej na Willesden Green.

Początkowo był członkiem Zarządu IPAK-u, a następnie został mianowany Przewodniczącym Komisji Programowej. Dał się poznać jako koleżeński i chętny do pracy i pomocy innym. Na polu swojej pracy w ramach Instytutu, organizował zjazdy i konferencje, gdzie wykazał się zmysłem organizacyjnym, intuicją, taktem i zaangażowaniem.

Po kilku latach swojej działalności, na dorocznym Zjeździe Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w dniu 10.VI.2006 roku w Coventry, został mianowany przez ówczesnego Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Księdza Prałata Tadeusza Kuklę - Prezesem Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Ten wybór był następstwem rezygnacji pani Krystyny Mochlińskiej, która przepracowała na tym zaszczytnym stanowisku 19 lat.

Był otwarty i lojalny w stosunku do członków Zarządu i Rady IPAK-u. Poprzez te atuty zdobył sobie popularność wśród współpracowników. Bardzo aktywnie popierał różne organizacje społeczne i charytatywne.

Brał aktywny udział w akcjach samego IPAK-u takich jak rekolekcje ipakowskie, zjazdy, konferencje, sympozja, jubileusze parafii i księży, pielgrzymki coroczne do Aylesford.

Pomagał finansowo w wydawaniu i publikowaniu książek. Zapraszał ciekawych lektorów na spotkania i wykłady. Dbał o wiedzę katolicką i propagował ją wśród członków IPAK-u a także szerzył ją wśród znajomych.
Współorganizował „Spotkania z Janem Pawłem II”, aby szerzyć wiadomości o naszym Wielkim Polaku i jego nauce....