Prace archiwalne w ramach programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem (WABM21)

W okresie 03 września do 31 grudnia 2021 roku, w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (PMKwAW) przeprowadzono kolejne prace archiwalna w ramach programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem (WABM21), które zostały sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzących z budżetu państwa.

Prace w ramach edycji WABIM21, były zarówno kontynuacją zeszłorocznej edycji WABIM20, jak i nowymi działaniami podjętymi w Archiwum PMKwAW, dotyczyły one ewidencjonowania, szczegółowego opisania, opracowywania, zabezpieczenia i digitalizacji kolejnych części dokumentacji Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Swoim zasięgiem objęły wielopłaszczyznowe działania. Zadania koncentrowały się na kilku wyodrębnionych obszarach:

  • uporządkowano następną część dokumentacji archiwalnej i przygotowano ją do skanowania
  • przeprowadzono digitalizację dalszej części dokumentacji archiwalnej
  • uzupełniono kolejnymi informacjami bazy
  • utworzono nowe bazy
  • dołączono do części baz pola "skan"
  • przygotowano wraz z korektą i ujednolicaniem rejestry dokumentów z uwzględnieniem dopływów

Dodatkowo wydano publikację w języku angielskim o Polakach pochowanych na londyńskim cmentarzu Brompton.

Składamy serdeczne podziękowania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie prac Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.