Ś.p. Zenon Handzel 01.01.1949 – 01.08.2021

Zenon Handzel urodzony 1 stycznia 1949 roku w Krakowie. Absolwent Technikum i student Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie. Od 1973 roku zamieszkały w Londynie. Od 1978 roku współwłaściciel firmy Z. Hanzel i P.B. Bance.

Wieloletni Prezes Komitetu Rodzicielskiego Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych na Willesden Green. Od 1996 roku Prezes Rady Parafialnej, a od 2010 - 2016 Prezes Rady Administracyjnej Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej na Willesden Green.

Początkowo był członkiem Zarządu IPAK-u, a następnie został mianowany Przewodniczącym Komisji Programowej. Dał się poznać jako koleżeński i chętny do pracy i pomocy innym. Na polu swojej pracy w ramach Instytutu, organizował zjazdy i konferencje, gdzie wykazał się zmysłem organizacyjnym, intuicją, taktem i zaangażowaniem.

Po kilku latach swojej działalności, na dorocznym Zjeździe Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w dniu 10.VI.2006 roku w Coventry, został mianowany przez ówczesnego Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Księdza Prałata Tadeusza Kuklę - Prezesem Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Ten wybór był następstwem rezygnacji pani Krystyny Mochlińskiej, która przepracowała na tym zaszczytnym stanowisku 19 lat.

Był otwarty i lojalny w stosunku do członków Zarządu i Rady IPAK-u. Poprzez te atuty zdobył sobie popularność wśród współpracowników. Bardzo aktywnie popierał różne organizacje społeczne i charytatywne.

Brał aktywny udział w akcjach samego IPAK-u takich jak rekolekcje ipakowskie, zjazdy, konferencje, sympozja, jubileusze parafii i księży, pielgrzymki coroczne do Aylesford.

Pomagał finansowo w wydawaniu i publikowaniu książek. Zapraszał ciekawych lektorów na spotkania i wykłady. Dbał o wiedzę katolicką i propagował ją wśród członków IPAK-u a także szerzył ją wśród znajomych.
Współorganizował „Spotkania z Janem Pawłem II”, aby szerzyć wiadomości o naszym Wielkim Polaku i jego nauce.

Od 2011 roku był członkiem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii i reprezentantem oraz przedstawicielem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Od samego początku swojego pobytu w Wielkiej Brytanii bardzo aktywnie uczestniczył w pracach różnych organizacji tak kościelnych, jak i świeckich. Jego zaangażowanie i odpowiedzialność za sprawy Kościoła i pracy na rzecz Polskiej Misji Katolickiej zaowocowały powołaniem go 2 marca 2010 roku w Poczet Powierników Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii oraz Polskiej Misji Katolickiej Housing Association. Na spotkaniu rocznym 23 czerwca 2017 roku został wybrany Prezesem Powierników.

Od 2005 roku uczestniczył w obradach Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, a od 2016 roku został wybrany Wiceprzewodniczącym tejże Rady. Funkcję tę pełnił do dziś. Za swoją pracę na rzecz Kościoła otrzymał Order Świętego Grzegorza.

Zmarł 1 sierpnia 2021 roku. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Pogrzeb Ś.p. Pana Zenona Handzel,
Prezesa Powierników Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
oraz Prezesa Polskiej Misji Katolickiej Housing Association Ltd.,
Prezesa Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii,
Wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej
odbędzie się 18 sierpnia 2021 roku o godzinie 11.00
w Parafii Matki Boskiej częstochowskiej i Św. Kazimierza na Devonii.

O 14.30 pochowanie na cmentarzu Alfreton i stypa w POSKU o 16.00

Funeral Notice (PDF)