Administracja gospodarczo-finansowa

Rada powierników

Rektor: ks. prał. Stefan Wylężek, Enable JavaScript to view protected content.

Skarbnik: Dr Nelly Langer  Cert Maths BA MA STL PhD / ACPA, Certified Public Accountant, Enable JavaScript to view protected content.

Powiernicy: ks. Rafał Jarosławski, prof. Marek Marzański, ks. kan. Romuald Szczodrowski, Marek Tomas, ks. dr Artur Strzępka

Komitet finansowy

Członkowie: ks. dr Krzysztof Tyliszczak, Enable JavaScript to view protected content.

                      Dr Nelly Langer  Cert Maths BA MA STL PhD / ACPA, Certified Public Accountant, Enable JavaScript to view protected content.

Dyrektor finansowy: Dr Nelly Langer  Cert Maths BA MA STL PhD / ACPA, Certified Public Accountant, Enable JavaScript to view protected content.

Biuro "Gift Aid” i "GASDS" (Gift Aid Small Donations Scheme)

Kierownik biura: mgr lic. teol. Maria Partyka, Enable JavaScript to view protected content., tel. 02077047654

Biuro spraw małżeńskich

Kierownik biura: mgr lic. teol. Maria Partyka, Enable JavaScript to view protected content., tel. 02077047654

PCM Housing Association Ltd.

Registration under the Industrial & Provident Societies Act 1965.
Reg. no 17061 R

Prezes: Marek Tomas, Enable JavaScript to view protected content.

Skarbnik: Dr Nelly Langer  Cert Maths BA MA STL PhD / ACPA, Certified Public Accountant, Enable JavaScript to view protected content.

Sekretarz: Zbigniew Lis KM FCIS FCMI

Członkowie Zarządu: ks. Rafał Jarosławski, prof. Marek Marzański, ks. kan. Romuald Szczodrowski,  ks. Roman Werner SChr., ks. prał. Stefan Wylężek, ks. prał. Władysław Wyszowadzki, ks. dr Artur Strzępka.

PCM Housing Association Ltd. zarządza osiedlami dla osób starszych:

  • Laxton Hall – Laxton Hall Residential Care Home, Laxton, CORBY, NN17 3AU, tel. (01780) 444292; (01780) 444574; Enable JavaScript to view protected content., www.laxtonhall.co.uk
  • St Anthony – Sheltered Accommodation for Elderly Poles: 47-49 Foxbourne Road, LONDON, SW17 8EN; Enable JavaScript to view protected content., www.stanthonyshome.org.uk,  tel. 020 8672 5106