Administracja gospodarczo-finansowa

Rada powierników

Rektor: ks. prał. Stefan Wylężek

Przewodniczący: p. Zenon Handzel,  Enable JavaScript to view protected content.

Skarbnik: p. Nelly Langer, Enable JavaScript to view protected content.

Powiernicy: p. Zygmunt Green, ks. Rafał Jarosławski, p. Aleksandra Rejman, ks. Romuald Szczodrowski, ks. Janusz Tworek, ks. Krzysztof Tyliszczak, p. Anna Zimand OBE

Sekretarz: Enable JavaScript to view protected content.

Komitet finansowy

Członkowie: ks. Krzysztof Tyliszczak, p. Nelly Langer i ks. Janusz Tworek

Administrator finansowy: ks. Janusz Tworek, Enable JavaScript to view protected content., tel. 07970 150712

Kontroler finansów: p. Nelly Langer

Biuro "Gift Aid” i "GASDS" (Gift Aid Small Donations Scheme)

Kierowniczka biura: p. Bożena Junge, Enable JavaScript to view protected content., tel. (020) 7359 8863

PCM Housing Association Ltd.

Registration under the Industrial & Provident Societies Act 1965.
Reg. no 17061 R

Prezes: p. Zenon Handzel,  Enable JavaScript to view protected content.

Skarbnik: p. Nelly Langer, Enable JavaScript to view protected content.

Sekretarz: p. Zbigniew Lis

Członkowie Zarządu: p. Alina Czwalga-Matuszewska, p. Zenon Handzel, ks. Krzysztof Tyliszczak, ks. Roman Werner SChr., ks. prał. Stefan Wylężek, ks. prał. Władysław Wyszowadzki, ks. Romuald Szczodrowski, ks. Rafał Jarosławski, Nelly Langer

PCM Housing Association Ltd. zarządza osiedlami dla osób starszych:

  • Laxton Hall – Laxton Hall Residential Care Home, Laxton, CORBY, NN17 3AU, tel. (01780) 444292; (01780) 444574; Enable JavaScript to view protected content., www.laxtonhall.co.uk
  • St Anthony – Sheltered Accommodation for Elderly Poles: 47-49 Foxbourne Road, LONDON, SW17 8EN; Enable JavaScript to view protected content., www.stanthonyshome.org.uk,  tel. 020 8672 5106