Administracja gospodarczo-finansowa

Rada powierników

Rektor: ks. prał. Stefan Wylężek

Przewodniczący: p. Zenon Handzel,  Enable JavaScript to view protected content.

Skarbnik: p. Nelly Langer, Enable JavaScript to view protected content.

Powiernicy: p. Zygmunt Green, ks. Rafał Jarosławski, p. Aleksandra Rejman, ks. Romuald Szczodrowski, ks. Janusz Tworek, ks. Krzysztof Tyliszczak, p. Anna Zimand OBE

Sekretarz Powierników: p. Anna Gębska, Enable JavaScript to view protected content.

Komitet finansowy

Członkowie: ks. Krzysztof Tyliszczak, p. Nelly Langer i ks. Janusz Tworek

Administrator finansowy: ks. Janusz Tworek, Enable JavaScript to view protected content., tel. 07970 150712

Biuro "Gift Aid” i "GASDS" (Gift Aid Small Donations Scheme)

Kierowniczka biura: p. Bożena Junge, Enable JavaScript to view protected content., tel. (020) 7359 8863

PCM Housing Association Ltd.

Registration under the Industrial & Provident Societies Act 1965.
Reg. no 17061 R

Prezes: p. Wojciech Tobiasiewicz, Enable JavaScript to view protected content.

Skarbnik: vacat

Sekretarz: p. Zbigniew Lis

Członkowie Zarządu: p. Alina Czwalga-Matuszewska, p. Zenon Handzel, ks. Krzysztof Tyliszczak, ks. Roman Werner SChr., ks. prał. Stefan Wylężek, ks. prał. Władysław Wyszowadzki

PCM Housing Association Ltd. zarządza osiedlami dla osób starszych:

  • Laxton Hall – Laxton Hall Residential Care Home, Laxton, CORBY, NN17 3AU, tel. (01780) 444292; (01780) 444574; Enable JavaScript to view protected content., www.laxtonhall.co.uk
  • St Anthony – Sheltered Accommodation for Elderly Poles: 47-49 Foxbourne Road, LONDON, SW17 8EN; Enable JavaScript to view protected content., www.stanthonyshome.org.uk,  tel. 020 8672 5106