Adwent 2019

Londyn, dnia 22 listopada 2019 roku.

Adwent 2019

Całoroczny cykl liturgiczny przeżywany przez Kościół rozpoczyna się każdego roku w Pierwszą Niedzielę Adwentu. Cztery Niedziele Adwentu przygotowują nas do uroczystości Bożego Narodzenia oraz odnawiają w nas gorące pragnienie drugiego przyjścia Pana. W okresie Adwentu Kościół wspomina historyczne przyjście Chrystusa, a jednocześnie kieruje uwagę na zapowiedziane drugie przyjście przy końcu świata. Dlatego jest to dla na okres radosnego oczekiwania. Liturgiczne przesłanie Adwentu skierowane do uczniów Chrystusa zawiera wezwanie do czuwania, do nawrócenia, do radości i przyjęcia Boga i Jego woli.

Od pierwszej niedzieli Adwentu dowiadujemy się więc, że nie będziemy jedynie świętować narodzenia Jezusa w Betlejem, ale również Jego przyjście w historii naszego życia, z biegiem naszych dni „aż przyjdzie” w ostatniej godzinie, aby dokończyć to wszystko co już znajduje się w zarodku i we wzroście w naszym wszechświecie. Aby dodatkowo potwierdzić nasze oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa wystarczy spojrzeć wokół siebie by stwierdzić, że pokój jeszcze nie zapanował na całym świecie, a słowo Pańskie, które wyszło z Jeruzalem (pierwsze czytanie) jest nieznane, a nawet odrzucone przez wielką liczbę ludzi. A jednak święty Paweł mówi nam, że „teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy gdy uwierzyliśmy”. „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2Kor 6,2).

Pan Jezus zachęca nas do czujności, bo dzięki niej będziemy przygotowani na Jego przyjście. „Czuwać” nie oznacza „nigdy nie zasnąć”. „Czuwać, to mieć zawsze wszystko, co jest niezbędne do życia wiecznego. A do życia wiecznego niezbędna jest Miłość. Nie można wyjść na spotkanie Oblubieńca, jeśli nie ma się Miłości. On bowiem jest samą Miłością. To nie oznacza, że w chwili Jego przyjścia musimy być doskonali w Miłości, ale musimy być już jakoś w nią zaopatrzeni, tak by wystarczyło tylko jej oczyszczenie, czyli pełne rozpalenie. „Dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona”. Zaufać Panu, i nawrócić się, to znaczy przyjąć Jego słowo lub je odrzucić. Wydaje się, że życie płynie tym samym torem, nasze codzienne zajęcia się nie zmieniają – dwaj mężczyźni w polu, dwie kobiety przy młynie – ale możemy je przeżywać w pełni zaufania do Pana, na którego czekamy. Do tego nas wzywa Adwent, radosny czas oczekiwania na przyjście Pana.

W pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy trzyletni program duszpasterski Kościoła w Polsce zatytułowany „Eucharystia daje życie”. Przyjęty program jest kontynuacją duszpasterskiej pracy nad sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego i będzie się koncentrował na Eucharystii. Chodzi o to, abyśmy coraz bardziej byli przekonani do świadomego udziału w tajemnicy Wieczernika; żeby przekazywać w naszej katechezie prawdy wiary związane z Eucharystią oraz zapraszać do udziału w Eucharystii młodzież i dzieci, gdyż na Eucharystiach wyraźnie brakuje najmłodszego pokolenia. Każda celebracja Eucharystii jest wspominaniem (anamnezą) Bożego dzieła zbawienia, a w szczytowym momencie – kiedy celebrans przywołuje Ducha Świętego (epikleza) i powtarza słowa wypowiedziane przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy – dochodzi do sakramentalnego uobecnienia Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa: Ten, który jest wspominany, sam staje się obecny.

W ostatnim roku programu duszpasterskiego przewidziane są diecezjalne kongresy eucharystyczne. Myślę, że również my powinniśmy się zastanowić nad zorganizowaniem takiego kongresu w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

W bieżącym roku duszpasterskim będziemy obchodzić:
- setną rocznicę urodzin świętego Papieża Jana Pawła II – 18 maja 2020 roku
- beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego – 7 czerwca 2020 w Warszawie

We wszystkich naszych parafiach będziemy przeżywać te ważne wydarzenia związane z życiem Kościoła Powszechnego i życiem Kościoła w Polsce w ramach naszej pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Zapraszam do uczestnictwa w naszych corocznych pielgrzymkach do:
- Holywell i Pantasaph
- Aylesford
- Walsingham

oraz spotkaniach w Laxton Hall:
- Zesłanie Ducha Świętego - Święto Rodziny
- Wesoły Dzień Dziecka
- Boże Ciało
- Dni Młodych

Życząc wszystkim radosnego oczekiwania na przyjście Pana, proszę o wsłuchanie się w modlitwę Kościoła w Pierwszą Niedzielę Adwentu: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się nas spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść królestwo niebieskie.

Ks. Prałat Stefan Wylężek
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii