Apel papieża Franciszka o pomoc krajom misyjnym w związku z COVID-19

Papież Franciszek apeluje o pomoc krajom misyjnym dotkniętym koronawirusem. Ojciec Święty wyznaczył Papieskie Dzieła Misyjne, jako instytucję bezpośrednio mu podległą, do koordynowania tej akcji. W związku z tym uruchomiliśmy specjalną zbiórkę przeznaczoną na pomoc ponad 1100 placówkom misyjnym https://www.katolikwspiera.pl/apel-papieza-franciszka-o-pomoc.html

Materiały prasowe związane z akcją, które dostępne są pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1T4mTPa5ZXha6MQg1x45Zpj1Z_5lKWW8L
Znajduje się tam notka prasowa oraz zdjęcia z misji.

Przygotowaliśmy również 2 spoty. Spoty są również na YT Papieskich Dzieł Misyjnych:

1) spot dłuższy https://www.youtube.com/watch?v=gNTABAgZoUQ
2) spot krótszy https://www.youtube.com/watch?v=ugMe8oVYb5c

W materiałach jest również video - wypowiedź papieża Franciszka o Papieskich Dziełach Misyjnych. Dostępna na naszym YT https://www.youtube.com/watch?v=3sejKKu2CQo