Katecheza bez granic

Chciałam zainteresować projektem "Katecheza bez granic" realizowanym na Wydziale Teologicznym UKSW ze środków MNiSW. To projekt realizowany w ramach społecznej odpowiedzialności nauki. U jego podstaw jest oddolna inicjatywa studentów, w ramach której powstało kilkanaście odcinków. Obecnie dzięki dofinansowaniu działamy pod hasłem "100 filmów na 100lecie urodzin Jana Pawła II" i nowe nagrywane odcinki zahaczają o nauczanie papieskie, zawierają także wskazówki metododyczne do wykorzystania na lekcjach religii lub w ramach katechezy parafialnej. Chcemy, by to była "katecheza bez granic" - także w znaczeniu zastosowania filmów poza naszym krajem, zwłaszcza w srodowiskach polonijnych. Zachęcam do zapoznania się z filmami oraz udostępniania ich.
Z wyrazami szacunku
Aneta Rayzacher-Majewska