Komunikat Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w związku z zawieszeniem terminu beatyfikacji kard. Wyszyńskiego

„Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Watykanu zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie bezpośrednie” – w związku z komunikatem, jaki został dzisiaj opublikowany, informuję, że zostaje przeniesione także spotkanie duszpasterzy polonijnych, zaplanowane na dzień 8 czerwca. Plan przeprowadzenia spotkania w gronie duszpasterzy polonijnych przy okazji beatyfikacji kard. Wyszyńskiego pozostaje aktualny. Zachęcam Was, Drodzy Duszpasterze, by ten czas oczekiwania na beatyfikację wypełnić przybliżeniem naszym rodakom osoby i działalności Prymasa Tysiąclecia, wieloletniego Protektora polskiej emigracji. Proszę też o modlitwę, by czekająca nas beatyfikacja stała się inspiracją do ewangelicznej przemiany naszego osobistego, społecznego i eklezjalnego życia.
Niech Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński skutecznie nam uprosi potrzebne łaski do pokonania pandemii, jak również w codziennej posłudze duszpasterskiej wśród naszych braci i sióstr żyjących na emigracji.
Łączę życzliwą pamięć i modlitwę
Bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Pobierz dokument