Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Drodzy Bracia i Siostry,

Jak zawsze w I Niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Łączy się z nim rozpoczęcie nowego programu duszpasterskiego, którego celem jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad chrześcijańskim świadectwem. Program pod hasłem „Duch, który umacnia miłość” został opracowany na najbliższe dwa lata.

Na początku Adwentu liturgia słowa wzywa nas do wołania o Bożą pomoc powtarzając kilkakrotnie refren psalmu 80: „Odnów nas Boże i daj nam zbawienie”. Tę samą prośbę wyrażamy w aklamacji przed Ewangelią: „Okaż nam Panie łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie”. To wołanie Kościoła, który rozpoczyna drogę adwentową uświadamia nam wszystkim, że bez Jego pomocy nie jesteśmy w stanie skutecznie podjąć trudu nawrócenia i życia Ewangelią.

Okres Adwentu to radosne oczekiwanie na przyjście Pana. To oczekiwanie dotyczy podwójnego przyjścia Chrystusa: liturgicznego przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia w Betlejem i sędziego na końcu czasów w chwale. Adwent wzbudza w nas uczucia i nadzieje, które nam towarzyszą każdego dnia, kiedy rozważamy słowo Boże do nas skierowane. Codzienność, w której żyjemy wydaje nam się często trudna i pełna niepokojów o przyszłość. Codzienne informacje docierające do nas poprzez środki masowego przekazu napawają nas bojaźnią o naszą przyszłość.

Czas Adwentu pozwala nam spojrzeć z wielką nadzieją na nasze życie. Coś nowego i pięknego nas oczekuje. Jest nim sam Jezus, który do nas przychodzi. Bóg stale przychodzi do każdego z nas przez swoją zbawczą łaskę. Liturgia Adwentu przypomina nam byśmy tego momentu nie przegapili, a tym bardziej nie zlekceważyli, ale wyszli naprzeciw Boga, który przychodzi. Bo przyjście Pana jest zaskakujące.

Na progu Adwentu i na początku roku kościelnego odczytujemy z Ewangelii słowa Jezusa skierowane do swoich uczniów: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”. Niezależnie, kiedy Pan przychodzi: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów czy rankiem – nasze serce ma być gotowe, otwarte i czyste, by posiąść królestwo niebieskie.

Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce, który rozpoczynamy w pierwszą Niedzielę Adwentu jest kontynuacją zakończonego programu opartego na pogłębieniu naszej świadomości chrzcielnej. Celem nowego programu jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem Bierzmowania i jego skutkami. Pogłębienie wiedzy o Bierzmowaniu, nie tylko wśród kandydatów do tego sakramentu, ale i u wszystkich ochrzczonych oraz przybliżanie wiernym prawdy o Kościele, jako wspólnocie, którą kieruje i umacnia Duch Święty – to najważniejsze zadania duszpasterskie nowego roku kościelnego. W program ten wpisuje się również 100. rocznica odzyskania niepodległości w 1918 roku. 10 listopada w katedrze westminsterskiej w Londynie Mszy świętej dziękczynnej będzie przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Serdecznie zapraszam na tę uroczystość. Obchodzić również będziemy 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki (15 sierpnia).

Pragnę się również podzielić radosną wiadomością, że bp Declan Lang w dniu Święta Matki Bożej Ostrobramskiej 16 listopada 2017 roku ustanowił Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Bristolu. Sanktuarium to stało się miejscem pielgrzymkowym nie tylko dla nas Polaków, ale i dla Anglików. Zapraszam wszystkie nasze parafie do zaplanowania pielgrzymek do tego miejsca, w którym Matka Boża Miłosierdzia wyprasza nam Boże Miłosierdzie i prowadzi nas do naszego nawrócenia i zawierzenia Jezusowi.

Przed nami radosna Droga Adwentowa i nowy program duszpasterski w roku Ducha Świętego, który umacnia miłość. Maryja jest dla nas przykładem czujnego oczekiwania na wypełnienie się obietnic Bożych. Od Niej uczymy się i Ją prosimy by nas prowadziła drogą adwentowego zawierzenia Panu.

Ks. Prałat Stefan Wylężek
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii