EU Settlement Scheme

INTRODUCTION: SUPPORTING EU COMMUNITIES

EU citizens and their family members who want to stay in the UK beyond 31 December 2020 will need to apply to the EU Settlement Scheme. This allows them to get a new UK immigration status that will protect their rights in the UK once the UK leaves the EU.
The Home Office is putting in place a series of arrangements to accommodate the diverse needs of EU citizens who will require support. To ensure support is available, we want to enable community leaders to play a vital role in supporting vulnerable or at-risk communities. We are doing this by providing guidance, a suite of communication materials and regular engagement activity for community leaders. We are also providing grant funding for eligible voluntary and community sector organisations.
To support you in raising awareness and delivering activities around the EU Settlement Scheme, we have created a community leaders and local authorities toolkit to provide accurate, timely and accessible communication materials for your use and to share with vulnerable or at-risk communities. Further details on the materials available are provided in this pack. You can also find these on GOV.UK.

Read more...

Życzenia Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej Bpa Wiesława Lechowicza

Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka
gdy na świat przychodzi” /J 1,9/

Kochani Rodacy, Bracia i Siostry!

Po raz kolejny w naszym życiu przeżywamy święta Bożego Narodzenia, ale tegoroczne święta przypadają w roku szczególnym. 100 lat temu, po raz pierwszy od 123 lat, nasi rodacy przeżywali narodzenie Dzieciątka Jezus z głęboką radością i wdzięcznością wobec Bożej Opatrzności i niezłomnych ludzi za odrodzenie Ojczyzny i jej powrót do grona suwerennych państw. Możemy sobie wyobrazić z jaką mocą i entuzjazmem wydobywał się wówczas z polskich serc śpiew kolędy:

Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami”....

Statement on the Settlement Scheme for EU citizens

Statement on the Settlement Scheme for EU citizens
The Catholic Church in England and Wales stands in solidarity with all EU citizens who have made their home here. As the majority are themselves Catholic this is a special pastoral concern for us.
The Church has experienced first-hand the extensive contribution that people from across Europe have made to our society. They are an integral and valued part of our parishes, schools and communities.
We also recognise the evidence that immigration from Europe has not undermined opportunities for UK citizens, but rather brought considerable economic and social benefits.
It is clear that since the 2016 referendum many people living here have faced profound uncertainty and insecurity about their future.

Read more...

Nabierzcie ducha i podnieście głowy

Nowy Rok Liturgiczny rozpoczyna się słowami zwiastującymi powtórne przyjście Chrystusa: „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą”(Łk 21,27). Wchodzimy w czas Adwentu – okresu oczekiwania na przyjście Chrystusa i liturgia mówi nam o trzech różnych formach Jego przyjścia wyrażonych w skierowanym do nas słowie Bożym w pierwszą Niedzielę Adwentu.

Prorok Jeremiasz mówi do nas o Jego przyjściu historycznym: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe”. Ta zapowiedź Proroka dotyczy pierwszego przyjścia Chrystusa na świat, które świętujemy, uobecniamy i przeżywamy w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Otaczająca nas rzeczywistość handlowa i dekoracyjna naszych ulic zachęca nas do zewnętrznego świętowania tego historycznego wydarzenia.

W Ewangelii Pan Jezus zapowiada swoje powtórne przyjście. W tym dniu zamysł Boży dotyczący ludzkości zostanie ostatecznie wypełniony. Wszyscy ludzie zostaną zgromadzeni wokół Chrystusa. Wszystko, co utrudnia szczęście człowieka przewidziane przez Boga od założenia świata zostanie odsunięte. Dlatego Pan Jezus dodaje: „Zbliża się wasze odkupienie, nabierzcie ducha i podnieście głowy”. Słowa dzisiejszej Ewangelii mają tylko jeden cel: umocnić wiarę i wytrwałość uczniów Pana Jezusa w okresie zasmucenia i prześladowania. Podnoszą jedyny dowód pomimo przeciwnych zjawisk dla wierzących w Niego: nie powinni nigdy zapominać, że siły zła nie mogą nic zdziałać przeciw tym, którzy zaufali Bogu....