Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Czcigodni Księża Rektorzy, Koordynatorzy i duszpasterze polonijni,

Polonijna Rada ds. Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej proponuje, aby w trwającym Roku Rodziny i Roku świętego Józefa w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na Mszach w naszych parafiach obecne było odniesienie do małżeństwa i rodziny. Poniżej załączmy gotowe materiały do wykorzystania i animacji liturgicznej. Zachęcamy, aby w ten sposób włączyć w tę inicjatywę nasze polonijne ośrodki duszpasterskie i tego dnia duchowo jednoczyć się we wspólnej modlitwie za polskie małżeństwa i rodziny na emigracji. 

W imieniu naszego zespołu Bóg zapłać za współpracę i wspólnotę modlitwy w niedzielę 30 maja. Proszę również o zapowiedzenie w ogłoszeniach nadchodzącej uroczystości i naszej inicjatywy. Proponujemy, aby małżonkowie włączyli się w animację liturgii poprzez odczytanie komentarzy i modlitwy wiernych.

O.Damian Kopytto OMI
Przewodniczący zespołu inicjatyw duszpasterskich

Bruksela

PEŁNA TREŚĆ DOKUMENTU

LIST APOSTOLSKI W FORMIE „MOTU PROPRIO” PAPIEŻA FRANCISZKA Antiquum ministerium

 LIST APOSTOLSKI
W FORMIE „MOTU PROPRIO”
PAPIEŻA FRANCISZKA
Antiquum ministerium
W KTÓRYM USTANAWIA
POSŁUGĘ KATECHETY


1.    Posługa katechety w Kościele jest bardzo starożytna. Teolodzy są zgodni, że o pierwszych katechetach jest mowa już na kartach Nowego Testamentu. Służba nauczania znajduje swoją pierwotną formę w „nauczycielach”, o których wspomina Apostoł, pisząc do wspólnoty w Koryncie: „I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” (1 Kor 12, 28-31).

Podobnie Łukasz rozpoczyna swoją Ewangelię zaświadczając: „Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono” (Łk 1, 3-4). Ewangelista wydaje się dobrze wiedzieć, że poprzez swoje pisma proponuje specyficzną formę nauczania, skutecznie dodającą sił i wytrwałości tym, którzy już otrzymali chrzest. Apostoł Paweł powraca na nowo do tego argumentu, kiedy poleca Galatom: „Ten, kto pobiera naukę, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza” (Ga 6, 6). Jak można zauważyć, tekst dodaje pewien podstawowy szczegół: komunię życia jako charakterystykę owocności otrzymanej, prawdziwej katechezy.

2.    Już od swoich początków wspólnota chrześcijańska doświadczała rozpowszechnionej formy posługi, która konkretyzowała się w służbie mężczyzn i kobiet, którzy to, posłuszni działaniu Ducha Świętego, poświęcili swoje życie dla budowania Kościoła. Charyzmaty, których Duch nigdy nie przestał udzielać ochrzczonym, przybierały w niektórych momentach widzialną i namacalną formę, ukierunkowaną na służbę wspólnocie chrześcijańskiej w jej wielorakich przejawach, tak iż została ona uznana jako diakonia nieodzowna dla wspólnoty. Apostoł Paweł autorytatywnie wyjaśnia to, gdy oświadcza: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce” (1 Kor 12, 4-11)....

Pogrzeb śp. ks. Jana Marka Góry

Pragniemy przekazać wiadomość, którą otrzymaliśmy od Sióstr Kapucynek z Brwinowa odnośnie daty pogrzebu Śp. Księdza Jana Marka Góry:
- we wtorek, 04. 05. 2021 - o godz. 12.00 będzie sprawowana Msza święta pogrzebowa w kaplicy na ul. Kępińskiej 57 w Brwinowie. Będzie jej przewodniczył ks. bp. R. Markowski.
- następnie ciało Księdza Jana zostanie przewiezione do Stopnicy
- pogrzeb  odbędzie  się  w środę 05. 05. 2021 - o godz 13.00. w Kaplicy Cmentarnej na cmentarzu  w 28-130 Stopnica, woj. świętokrzyskie, powiat buski.

Zgodnie z tradycją proszę kaplanów PMK o odprawienie 3 Mszy Świętych, w intencji zmarłego Ks. Jana Marka Góry, który pracował w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Ks. Krzysztof

Śp. Ksiądz Jan Marek Góra 25.06.1948 - 28.04.2021

Ksiądz Jan Marek Góra - urodził się dnia 25 czerwca 1948 roku w Falęcinie Nowym w województwie świętokrzyskim. Ukończył Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Szczepana Wesołego, dnia 1 czerwca 1974 roku w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Northwich.

W latach 1974-77 pełnił funkcję wikariusza w Leicester. Potem, w latach 1977-1981 odbył studia z zakresu teologii moralnej w Rzymie. Po powrocie do Anglii, był proboszczem w:
- Lancaster 1981 - 1989
- Bolton 1989 - 1996
- Milford 1996 - 2004
- Nottingham 2004 – 2005  
- Kidderminster 2005 – 2010
- Laxton Hall - Corby 2010 - 2012

NEKROOG

Słowo Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Od 2002 roku dzień 2 maja obchodzony jest w Polsce jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. To wyraz uznania dla Polonii i Polaków żyjących poza Ojczyzną za wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz za pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach.

Mimo, że Kościół w Polsce na co dzień otacza modlitwą Polonię i Polaków za granicą, to jednak w dniach 2 i 3 maja – w uroczystość Królowej Polski, ta modlitwa staje się jeszcze bardziej intensywna. Pragnę zaprosić Was, Drodzy Rodacy, do łączności modlitewnej w najbliższą niedzielę, 2 maja. W tym dniu o godz. 13:00 czasu polskiego zostanie odprawiona w jasnogórskiej kaplicy Królowej Polski Msza święta w intencji Polonii. Udział w tej Eucharystii umożliwi transmisja przez TVP Polonia.

Zobacz pełną treść listu