Przeslanie Rektora na pogrzeb Ks. Krzysztofa Chaima

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie!

”Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale Miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan”. (Iz 54,10).

Przytoczyłem ten tekst, bo stał się on zawołaniem na początku posługi kapłańskiej śp. Księdza Krzysztofa Chaima, to program na całe życie. I wracam do niego, kiedy patrzę na jego kapłańską posługę w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Stan epidemii oraz mój pobyt w szpitalu nie pozwalają mi być obecnym na pogrzebie śp. Ks. Krzysztofa. Pragnę jednak poprzez słowo i duchową łączność przekazać świadectwo wdzięczności za kapłańską postawę i pasterską troskę jakiej doświadczali powierzonej jego pieczy Polacy w Anglii.

Śmierć bliskiego nam człowieka skłania zawsze do stawiania podstawowych i najważniejszych pytań dotyczących naszego życia i tego co nas z tym człowiekiem łączyło i co ciągle trwa. Oczywiście wolelibyśmy patrzeć na Śp. Krzysztofa naszymi ludzkimi oczami i smutek nas ogarnia, ponieważ odszedł z horyzontu tych oczu. Wszystko wraca w naszej pamięci: Jego sposób przyjmowania ludzi na probostwie, Jego zaangażowanie w różnych dziełach duszpasterskich, jego uśmiech, jego dobroć i jowialność, jego delikatność i stanowczość. Jak bardzo będzie nam go brakować!

Należał do naszego życia. Okresy życia, radosne i smutne, dzielił z nami, i jak wiele siał: słów, ciszy, obecności, modlitwy, uścisku dłoni, rady. W okresie wielkanocnym czytamy w liturgii słowa księgę Dziejów Apostolskich, życie młodego Kościoła, bo Kościół zawsze jest młody. Słowa świętego Pawła tam zawarte tak bardzo odnoszą się do jego życia: „Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej” – Dz 20, 24....

Ś.p. Ksiądz Krzysztof Chaim - 31.X.1974 – 08.V.2020

Ś.p. Ksiądz Krzysztof Chaim  - 31.X.1974 – 08.V.2020

Ś.p. Ksiądz Krzysztof Chaim – syn Józefa i Stefanii z domu Dobranowska, urodził się 31 października 1974 roku w Brzesku. Szkołę podstawową i średnią ukończył w swoim mieście rodzinnym. Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektrycznego rozpoczął w 1994 r. studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1995 – 2001 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Jak to się stało? – nie potrafi do dziś powiedzieć,  wspomina, że....

"Pewnego dnia pojawiła się w mojej głowie myśl, która nie dawała mi spokoju. Można powiedzieć, że było to - powołanie, tak silne, że przerwałem studia i postanowiłem spróbować - jakoś się upewnić czy to dobra droga. W 1995 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Nie sądzę, aby kiedykolwiek opinia, albo zdanie osób trzecich wpłynęła na moją decyzję.

Jeszcze jako kleryk - przebywając na oazie, czy pielgrzymce - bardzo cieszyłem się, że mogę służyć i pomagać innym ludziom. To właśnie utwierdzało mnie w przekonaniu, że wybrałem dobrą drogę."

Studia teologiczne zakończył w roku 2001, uzyskaniem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie magisterium z teologii w zakresie Misjologii, na podstawie pracy pt. "Nowa Ewangelizacja w kontekście latynoamerykańskim" napisanej pod kierunkiem ks. dr Antoniego Kmiecika.

Dnia 13 maja 2000 roku Krzysztof przyjął w Tarnowie święcenia diakonatu, a w następnym roku w sobotę 26 maja 2001 roku biskup Wiktor Skworc udzielił diakonowi Krzysztofowi święceń kapłańskich w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

W niedzielę 27 maja ksiądz neoprezbiter Krzysztof Chaim odprawił pierwszą Mszę św. w kościele parafialnym Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Kazanie w czasie tej Mszy św. wygłosił ks. Stanisław Cyran. Na obrazku prymicyjnym ks. Krzysztof wypisał słowa, które Bóg wypowiedział przez proroka Izajasza:  ”Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale Miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan" (Iz 54,10)....

Apel papieża Franciszka o pomoc krajom misyjnym w związku z COVID-19

Papież Franciszek apeluje o pomoc krajom misyjnym dotkniętym koronawirusem. Ojciec Święty wyznaczył Papieskie Dzieła Misyjne, jako instytucję bezpośrednio mu podległą, do koordynowania tej akcji. W związku z tym uruchomiliśmy specjalną zbiórkę przeznaczoną na pomoc ponad 1100 placówkom misyjnym https://www.katolikwspiera.pl/apel-papieza-franciszka-o-pomoc.html

Materiały prasowe związane z akcją, które dostępne są pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1T4mTPa5ZXha6MQg1x45Zpj1Z_5lKWW8L
Znajduje się tam notka prasowa oraz zdjęcia z misji.

Przygotowaliśmy również 2 spoty. Spoty są również na YT Papieskich Dzieł Misyjnych:

1) spot dłuższy https://www.youtube.com/watch?v=gNTABAgZoUQ
2) spot krótszy https://www.youtube.com/watch?v=ugMe8oVYb5c

W materiałach jest również video - wypowiedź papieża Franciszka o Papieskich Dziełach Misyjnych. Dostępna na naszym YT https://www.youtube.com/watch?v=3sejKKu2CQo

Wzrastanie - miesięcznik dla młodych katolików

Szczęść Boże!

Jutro rozpoczynamy maj, miesiąc, na który papież Franciszek daje nam, Polakom, konkretne zadanie: „Pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych. Z rodziną bądź indywidualnie, wpatrujcie się w każdej chwili w oblicze Chrystusa i w serce Maryi. Niech Jej matczyne orędownictwo pomoże wam przetrwać czas tej szczególnej próby”.

Chcemy nie tylko zachęcić Was do gorliwej modlitwy, ale też pomóc Wam dobrze przeżyć ten miesiąc. Udostępniamy dziennik duchowy na maj. Nie jest to jednak zwykły notatnik, bo także pomoc w przygotowaniu się do spowiedzi świętej albo też, w obecnej sytuacji, do wzbudzenia w sobie żalu doskonałego. Na każdy dzień przewidziane są również Ewangelia, krótkie rozważanie, miejsce na własne notatki. Do pobrania tutaj:
https://bit.ly/3aSWzDE

Jesteśmy wydawnictwem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Pragniemy dotrzeć z naszą działalnością do Polaków na całym świecie. Drodzy księża, przesyłamy Wam nie tylko „Wzrastaj ze Słowem”, czyli wspomniany dziennik duchowy, ale także dostęp do miesięcznika, który wydajemy z myślą o młodych katolikach – „Wzrastanie”. Poprzednie numery udostępnione są za darmo, aktualny można zakupić w formie e-wydania:
https://bit.ly/3b4ZWZm