Katecheza bez granic

Chciałam zainteresować projektem "Katecheza bez granic" realizowanym na Wydziale Teologicznym UKSW ze środków MNiSW. To projekt realizowany w ramach społecznej odpowiedzialności nauki. U jego podstaw jest oddolna inicjatywa studentów, w ramach której powstało kilkanaście odcinków. Obecnie dzięki dofinansowaniu działamy pod hasłem "100 filmów na 100lecie urodzin Jana Pawła II" i nowe nagrywane odcinki zahaczają o nauczanie papieskie, zawierają także wskazówki metododyczne do wykorzystania na lekcjach religii lub w ramach katechezy parafialnej. Chcemy, by to była "katecheza bez granic" - także w znaczeniu zastosowania filmów poza naszym krajem, zwłaszcza w srodowiskach polonijnych. Zachęcam do zapoznania się z filmami oraz udostępniania ich.
Z wyrazami szacunku
Aneta Rayzacher-Majewska

Życzenia bp. Wiesława Lechowicza - Boże Narodzenie – 2020 rok

Życzenia bp. Wiesława Lechowicza
Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
Boże Narodzenie – 2020 rok

Na świecie było Słowo
A świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi
/J 1, 10-12/

            Kochani Rodacy, Bracia i Siostry!

Zawsze zwracałem się do Was z serdecznymi życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Tym życzeniom towarzyszyła modlitwa i żywa pamięć spotkań z wieloma z Was w miejscach Waszego pobytu. Tak jest i tym razem, ale okoliczności spowodowane pandemią sprawiają, że moje życzenia, modlitwy i uczucia żywione wobec Polonii i jej duszpasterzy jeszcze bardziej się intensyfikują. Staram się wczuć w Wasze położenie, przepełnione smutkiem z powodu niemożności spotkania się z Jezusem podczas liturgii i często z najbliższymi przy świątecznym stole.  Dzielę smutek z duszpasterzami, którzy w posłudze słowa, a zwłaszcza w posłudze sakramentalnej są znacznie ograniczeni obowiązującymi restrykcjami. Nie smućmy się jednak jak ci, którzy pozbawieni są wiary i nadziei. Niech przeżywanie świąt Bożego Narodzenia z dala od świątyni czy od swoich najbliższych pozwoli nam jeszcze bardziej docenić to, co zawdzięczamy narodzonemu w Betlejem Jezusowi – możliwość spotykania się z Nim we wspólnocie Kościoła. Niech pobudzi w nas tęsknotę płynącą z miłości do Boga i drugiego człowieka.

W dojrzałym i głębokim przeżywaniu tajemnicy narodzenia Syna Bożego pomaga nam przykład Rodziców Jezusa: Maryi i Józefa. Żyli w świecie, który, jak pisze św. Jan w Prologu do Ewangelii, ”nie poznał” Słowa, które stało się Ciałem. Zapowiadany przez proroków Mesjasz i Zbawiciel „przyszedł do swojej własności”, a „swoi”, czyli Jego rodacy, Go nie przyjęli. Nietrudno zauważyć analogię tamtego świata ze światem, w którym obecnie żyjemy. „Mroki zamkniętego świata” – tak  papież Franciszek zatytułował drugi rozdział encykliki „Fratelli tutti”, w którym dokonuje analizy obecnych przemian cywilizacyjnych. We współczesnym świecie obserwujemy nie tylko zamknięcie na drugiego człowieka, ale i na Chrystusa i Jego Dobrą Nowinę. Te tendencje zauważamy także i w naszej Ojczyźnie, i w naszych rodzinach w kraju i za granicą....

Projekt "Edukacja domowa"

Drodzy Rodacy,
Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w Sejmie prowadzone są rozmowy w sprawie zmian w ustawie Prawo Oświatowe dotyczące edukacji domowej(ang. Homeschooling, Home EducaFon). Szczególną społecznością potencjalnych beneficjentów tego typu edukacji są rodziny mieszkające poza granicami kraju, dlatego Państwa opinia jest dla nas kluczowa. W trosce o rzetelność i trafność w wychodzeniu naprzeciw problemom rodzin polonijnych potrzeba dokładnego i konkretnego sprecyzowania ich potrzeb na poziomie edukacji, oczekiwań rodziców i dzieci mieszkających poza granicami kraju. Aby poznać Państwa zapatrywania i oczekiwania w tym obszarze przygotowaliśmy ankietę dotyczącą wsparcia jakie otrzymują Państwo od władz Polskich, realnej użyteczności oraz możliwości budowania związku młodego pokolenia z ojczyzną. Niezmiernie ważna jest Państwa odpowiedź dla kształtowania zapisów ustawowych oraz Państwa opinie i argumenty w dyskusji z organami władz. Będziemy wdzięczni za każdą odpowiedź w tej pilnej i ważnej sprawie. Nasze wyrazy wdzięczności kierujemy do Biskupa Wiesława Lechowicza, Przewodniczącego Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, który umożliwił nam dotarcie do społeczności polonijnych.

Link do ankiety

ks. dr Andrzej Lubowicki, Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
dr inż. Mariusz Dzieciątko, prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie

List księdza Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii - Adwent 2020

W naszym życiu wiary, uczniów Pana Jezusa, przeżywających tajemnicę Jego przyjścia i obecności we wspólnocie Kościoła, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Okres Adwentu, to radosne oczekiwanie na przyjście Pana. Przesłaniem, które do nas dociera poprzez Boże słowo jest wezwanie do czuwania, do nawrócenia, do przyjęcia Boga i Jego woli.

Adwent wzbudza w nas uczucia i nadzieje, które nam towarzyszą każdego dnia, kiedy rozważamy słowo Boże do nas skierowane. To słowo Boże dotyka naszą codzienność, w której żyjemy, a ta wydaje nam się często trudna i pełna niepokojów o przyszłość. Panująca epidemia oraz codzienne informacje docierające do nas poprzez środki masowego przekazu i zwykłe nasze codzienne doświadczenie, napawają nas bojaźnią o naszą przyszłość. Nosimy to w sobie, jeśli nawet o tym nie mówimy, bo nie patrzymy jedynie na cztery niedziele, które oddzielają nas od Świąt Bożego Narodzenia, ale patrzymy dalej przed siebie pytając, co nas czeka miesiąc po miesiącu, i wyczekujemy drugiego przyjścia Chrystusa. To jest nasza kondycja, ucznia Pana Jezusa, w tym momencie historycznym świata. W każdym roku inaczej przeżywamy czas Adwentu i Bożego Narodzenia, i tak też jest teraz. W brytyjskiej prasie możemy czytać o opiniach dotyczących czasu świątecznego. Nikt nie chce wymazać Bożego Narodzenia z kalendarza, ale akcent jest położony na wydawanie pieniędzy na wyśmienite potrawy i napoje, na czas spędzony z najbliższymi i ewentualne prezenty. „Warto przeżyć te 5 dni by potem zamknąć handel w styczniu” – czytamy w tych rozważaniach.

Warto przeżyć każdy dzień prowadzący nas ku Tajemnicy Bożego Narodzenia, a nie tylko 5 dni socjalnego spędzania czasu. Czas Adwentu pozwala nam spojrzeć z wielką nadzieją na nasze życie. Coś nowego i pięknego nas oczekuje. Jest nim sam Jezus, który do nas przychodzi. Bóg stale przychodzi do każdego z nas przez swoją zbawczą łaskę. Liturgia Adwentu przypomina nam byśmy tego momentu nie przegapili, a tym bardziej nie zlekceważyli, ale wyszli naprzeciw Boga, który przychodzi. Bo przyjście Pana jest zaskakujące. Adwent uświadamia wierzącemu, że już przeżywa zbawienie, ale zarazem oczekuje na jego pełnię, która ma nadejść. Chrystus przyszedł, ale Kościół pielgrzymujący w czasie oczekuje powrotu Pana....