Śp. Ks. Kanonik Aleksander Makulski (1936-2020)

Śp. Ksiądz Kanonik Aleksander Makulski
8.06.1936 – 3.11.2020

Ksiądz kanonik Aleksander Makulski urodził się dnia 8 czerwca 1936 roku w Gutowskiej Woli (parafia Jedlińsk). Seminarium ukończył u księży chrystusowców w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 26 maja 1963 roku w Poznaniu, w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Po ukończeniu seminarium w Poznaniu, przez rok pracował w Jeleniej Górze, później w Dobrzanach koło Stargardu Szczecińskiego. Stamtąd wyruszył do Anglii. Na wniosek Księdza Prowincjała, dekretem Księdza Rektora został skierowany do pracy w Lincoln do pomocy ks. Feliksowi Kamińskiemu, który przeszedł obóz koncentracyjny w Dachau. Gdy przejął już obowiązki proboszcza, zaczął organizować regularne duszpasterstwo, stworzył bazę danych Polaków mieszkających na tym terenie. Zaczął ich regularnie odwiedzać i szukał adresów ludzi z polskimi nazwiskami. Dzięki kontaktom z angielskimi księżmi odnajdował wciąż nowych Rodaków i w ten sposób poszerzał liczbę wiernych. Na tym terenie po wojnie osiedlili się głównie ludzie z terenów wschodnich. Ksiądz Aleksander pracował z nimi z nimi 16 lat. Ogromną zasługą Księdza Aleksandra jest zbudowana w Fenton stanica harcerska.

Jego dalsza posługa to praca w Preston gdzie znajdował się obóz dla osób poranionych przez wojnę zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ksiądz Makulski przez wiele lat razem z parafianami odwiedzał raz w miesiącu grupę rodaków, schorowanych bohaterów bitwy pod Monte Cassino. Także w Preston, ks. Aleksander zorganizował po raz pierwszy po wojnie procesję z okazji uroczystości Bożego Ciała, która przeszła ulicami miasta....

COVID-19 - Nowe restrykcje od 5 listopada 2020

Wczoraj po posiedzeniu Rządu Angielskiego, Pan Premier Borys Johnson podczas wieczornej konferencji prasowej ogłosił nowe restrykcje, które zostaną wprowadzone dnia 5 listopada 2020 w związku z pandemią koronawirusa.
Późnym wieczorem na oficjalnej stronie rządowej ukazał się tekst nowych restrykcji.
Od 5 listopada kościoły będą zamknięte z wyjątkiem: pogrzebów do 30 osób, ceremonii w krematorium do 15 osób, prywatnej modlitwy, transmisji Mszy Świętych online.
Nowe restrykcje będą obowiązywać od 5 listopada 2020 do 2 grudnia 2020.
Po wystąpieniu Pana Premiera, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Anglii i Walii Ks. Vincent Kardynał Nichols, Arcybiskup Westminster oraz jego zastępca Ks. Arcybiskup Malcplm McMahon OP wydali specjalne oświadczenie i apel do wiernych.

Oba teksty znajdują się w załącznikach.

 

Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego
28 października 2020

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.

3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznym czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła....

Prace w ramach programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem

W okresie 01 kwietnia do 30 września 2020 roku, w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, miały miejsce prace w ramach programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem, które zostały sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzących z budżetu państwa.

            Prace dotyczyły bliższego rozpoznania, ewidencjonowania, szczegółowego opisania, opracowywania, zabezpieczenia i digitalizacji dokumentacji Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Odbywały się na 5 płaszczyznach:

  • digitalizacja dokumentacji archiwalnej
  • przygotowanie wraz z korektą i ujednolicaniem rejestrów dokumentów
  • przygotowanie dokumentacji archiwalnej do skanowania
  • dołączenie do bazy pola "skan"
  • tworzenie nowych baz

            Składamy serdeczne podziękowania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie prac Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Bitwa Warszawska 1920

By uczcić setną rocznicę tego doniosłego zwycięstwa , które zmieniło bieg historii XX wieku, Towarzystwo Pomocy Polakom, które wśród założycieli Organizacji może poszczycić się dwoma bohaterami tej historycznej Bitwy – generałami Józefem Hallerem i Tadeuszem Malinowskim, zwróciło się z prośbą do wybitnego historyka, profesora Normana Davies, by napisał artykuł na ten temat.

Tu link do eseju  https://www.tpp.london/pl/strona-glowna-towarzystwo-pomocy-polakom-relief-society-for-poles-tpp-london/

Można słuchac podcast tego eseju czytanego po angielsku przez profesora Daviesa na stronie Polskiego Instytutu Kultury https://instytutpolski.pl/london/