Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego
28 października 2020

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.

2. Papież Franciszek prosił dzisiaj Boga, „aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości”. Przykazanie miłości nakłada na nas ważny obowiązek troski, pomocy i ochrony, której potrzebują matki i rodziny przyjmujące i wychowujące chore dzieci. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i instytucjom, które od lat to robią i zwracamy się z apelem do parafii, ruchów katolickich i innych organizacji kościelnych, o podejmowanie konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw tym, którzy takiej pomocy, tak indywidualnej, jak i instytucjonalnej, potrzebują i będą potrzebować. Kościół zawsze będzie opowiadał się za życiem i wspierał chroniące je inicjatywy.

3. Z wielkim bólem obserwujemy eskalację napięcia społecznego i agresji. Niepokojem napawają również wulgarny język, którym posługuje się część protestujących, niszczenie mienia społecznego, przypadki dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianie sprawowania w nich liturgii. Wzywamy wszystkich do podjęcia rzeczowego dialogu społecznego, do wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka. Polityków i wszystkich uczestników debaty społecznej prosimy, w tym dramatycznym czasie, o dogłębne analizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego, bez instrumentalizowania spraw wiary i Kościoła....

Prace w ramach programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem

W okresie 01 kwietnia do 30 września 2020 roku, w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, miały miejsce prace w ramach programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem, które zostały sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzących z budżetu państwa.

            Prace dotyczyły bliższego rozpoznania, ewidencjonowania, szczegółowego opisania, opracowywania, zabezpieczenia i digitalizacji dokumentacji Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Odbywały się na 5 płaszczyznach:

  • digitalizacja dokumentacji archiwalnej
  • przygotowanie wraz z korektą i ujednolicaniem rejestrów dokumentów
  • przygotowanie dokumentacji archiwalnej do skanowania
  • dołączenie do bazy pola "skan"
  • tworzenie nowych baz

            Składamy serdeczne podziękowania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie prac Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Bitwa Warszawska 1920

By uczcić setną rocznicę tego doniosłego zwycięstwa , które zmieniło bieg historii XX wieku, Towarzystwo Pomocy Polakom, które wśród założycieli Organizacji może poszczycić się dwoma bohaterami tej historycznej Bitwy – generałami Józefem Hallerem i Tadeuszem Malinowskim, zwróciło się z prośbą do wybitnego historyka, profesora Normana Davies, by napisał artykuł na ten temat.

Tu link do eseju  https://www.tpp.london/pl/strona-glowna-towarzystwo-pomocy-polakom-relief-society-for-poles-tpp-london/

Można słuchac podcast tego eseju czytanego po angielsku przez profesora Daviesa na stronie Polskiego Instytutu Kultury https://instytutpolski.pl/london/

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa trzeźwości o sierpniową abstynencję

Nie piję, bo kocham. Nie piję, bo chcę dać przykład trzeźwego, odpowiedzialnego życia. Nie piję, bo jestem potrzebny moim bliskim w każdej chwili – czytamy w specjalnym Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc trzeźwości. Przewodniczący Zespołu bp Tadeusz Bronakowski zachęcił, by Polacy w sierpniu podjęli dobrowolną miesięczną abstynencję.

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą Bitwy Warszawskiej bp Tadeusz Bronakowski zachęcił by tegoroczny miesiąc trzeźwości przeżywać również w duchu szczególnej wdzięczności za Cud nad Wisłą, dzięki któremu Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie uratowała Europę przed bolszewicką bezbożną ideologią. „Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia Polskę” – czytamy.

Apostolstwo Trzeźwości i Osób Uzależnionych w myśl tegorocznego hasła – „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach” – w sposób szczególny przede wszystkim jednak zwraca uwagę na sytuację polskich dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.

Mimo rosnącej świadomości społecznej w Polsce wciąż jedna trzecia kobiet w stanie błogosławionym spożywa alkohol. W apelu przypomniano, że picie alkoholu w czasie ciąży może spowodować poronienie lub cieżkie uszkodzenie mózgu dziecka, powodując nieodwracalne schorzenia. „Każda dawka alkoholu dla nienarodzonego dziecka jest szkodliwa. Zaburzenia związane z Płodowym Zespołem Alkoholowym mają charakter trwały i towarzyszą dziecku do końca życia” – czytamy w Apelu.

Zwrócono uwagę, iż w rodzinach z problemem alkoholowym najbardziej cierpią dzieci, które na skutek pijaństwa rodziców popadają w biedę materialną, w społeczną izolację, w problemy psychiczne, moralne i duchowe. Powstałe w dzieciństwie deficyty mają wpływ na całe dorosłe życie, dlatego bardzo ważną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży pełnią szkoły i środowiska parafialne, które przez tworzenie pozytywnych więzi, ukazywanie konstruktywnych wzorców oraz norm postępowania mogą wpływać nakształtowanie dojrzałej osobowości....

Posłanie Arcybiskupów Metropolitarnych Kościoła katolickiego w Anglii

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Łaska i pokój naszego Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami

We wtorek podano do wiadomości, że od 4 lipca br., miejsca kultu religijnego będą mogły ponownie otworzyć się dla modlitwy i nabożeństw. Witamy tę widomość z wielką radością. Od chwili wprowadzania ograniczeń poruszania i kontaktowania się, członkowie wszystkich grup wyznaniowych napotkali ograniczenia w zakresie obchodzenia najważniejszych świąt religijnych. W okresie Wielkanocnym doświadczenia nasze były zupełnie nieporównywalne z tym co dotychczas było nam znane. Teraz w naszych kościołach i z naszymi wiernymi możemy znowu cieszyć się świętowaniem głównych tajemnic naszej wiary w Eucharystii.

Niedawne otwarcie naszych świątyń dla prywatnej modlitwy indywidualnej było ważnym krokiem milowym na drodze do wznowienia wspólnotowych praktyk. W naszych kościołach, które są otwarte, wprowadzano wszystkie środki, konieczne dla zapewnienia, że ryzyko przenoszenia wirusa jest zminimalizowane. Te środki to skuteczne odkażanie rąk, utrzymywanie wskazanej pomiędzy osobami odległości oraz czyszczanie kościoła. Jesteśmy zdeterminowani by ten system higieny i zapobiegania zakażeniom odpowiadał wymogom Rządu i zdrowia publicznego.

Pragniemy podziękować wszystkim w społeczności katolickiej za podtrzymywanie życia wiary tak kreatywnie, nie pomijając także roli domu rodzinnego. Dziękujemy naszym księżom za wierne odprawianie Mszy Świętej dla swoich podopiecznych oraz za innowacyjne rozwiązania, które umożliwiły udział w transmisji na żywo i na inne sposoby. Jesteśmy wdzięczni za opiekę duszpasterską naszych księży dla osób, dla których ograniczenia były szczególnie uciążliwe, a w szczególności dla tych, których dotknęła żałoba. Uznajemy również usługi wolontariuszy, które odegrały istotną rolę we wspieraniu najbardziej potrzebujących. Korzystając z doświadczenia z przebytej drogi oraz wprowadzając w życie uzyskaną wiedzę, musimy obecnie spojrzeć w przyszłość....