List ks. bpa Wiesława Lechowicza dotyczączy szczepień przeciw Covid-19

Drodzy Bracia i Siostry!
Rozpoczynający się czas Wielkiego Postu zachęca nas do podejmowania postanowień służących nie tylko osobistemu nawróceniu i pojednaniu z Bogiem. Ma na celu również pojednanie z bliźnimi i odpowiedzialną troskę o ich los doczesny i wieczny. O tym przypomina nam na progu Wielkiego Postu Kościół poprzez lekturę słów proroka Izajasza: „Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie –czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie” (Iz 58,5-8).

W kontekście podejmowanej w Wielkim Poście drogi nawrócenia chciałbym zwrócić uwagę na wspólnotowy i społeczny wymiar naszych osobistych czynów. Do tego skłania mnie również czas pandemii i pojawiająca się nadzieja uporania się z wirusem Covid-19 poprzez stosowanie szczepionek. Praktyka ta budzi u niektórych wątpliwości także natury moralnej. Dlatego na ten temat wypowiedziała się w grudniu ub. roku Kongregacja Nauki Wiary i Papieska Akademia Życia, a także Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski.

Przeczytaj pełną treść listu

Informacja o pogrzebie śp. ks. Edwarda Stachurskiego

NEKROLOG:

Ś.p. Ks. Edward Stachurski 16.04.1949 – 08.02.2021

Rektor Ks. Prałat Stefan Wylężek i Prezbiterium Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii żegna ś.p. Ks. Edwarda Stachurskiego.
Pracował w strukturach PMK w Leicester, Milford, Cambridge, Halifax, Kidderminster, Ilford Park, Reading od 1988 – 2021 roku.
Msza św. rekwialna dla Parafian zostanie odprawiona 24.02.2021 w Reading o godz.19.00,
a Msza Św. pogrzebowa ze względu na obostrzenia sanitarne zostanie odprawiona 25 lutego o godz.10.30 z udziałem tylko i wyłącznie kapłanów i Rady Parafialnej.
O godz.12.15 kremacja w Reading Crematorium.
Zgodnie z wolą ś.p. Ks. Edwarda Stachurskiego jego prochy zostaną złożone w grobie rodzinnym w Zabrzu.

Ks. Prałat Stefan Wylężek i Prezbiterium Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii


Zgłoszenia udziału w pogrzebie proszę kierować do Ks. Dziekana Rafała Jarosławskiego. We Mszy pogrzebowej może wziąć udział 30 osób.

List Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii na Wielki Post

Londyn, dnia 12.02.2021

Wielki Post 2021
W Środę Popielcową rozpoczęliśmy liturgiczny okres Wielkiego Postu. Co roku, służy on nam jako przygotowanie do przeżywania Tajemnicy Paschalnej, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdego roku ten czas mobilizuje naszą wiarę w inny sposób, wychodząc od naszej zwykłej codzienności. Okres Wielkiego Postu, to czas nawrócenia, odejścia od grzechu, czas przemiany serca i sposobu myślenia.

Przeczytaj cały list!

Śp. Ksiądz Edward Stachurski 16.04.1949-8.02.2021

Ks. Edward Stachurski urodził się 16 kwietnia 1949 roku w Krzyżanowicach, syn Antoniego i Lidii z domu Paczuła.

Był najstarszym z trojga dzieci w domu Stachurskich. Pozostałymi dziećmi byli Alicja i Grzegorz, który już zmarł.

Był ministrantem w Krzyżanowicach. Po ukończeniu szkoły średniej uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Opolskiej w Nysie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii.
Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1975 roku w Opolu.

W 1988 roku rozpoczął posługę w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

NEKROLOG

Katecheza bez granic

Chciałam zainteresować projektem "Katecheza bez granic" realizowanym na Wydziale Teologicznym UKSW ze środków MNiSW. To projekt realizowany w ramach społecznej odpowiedzialności nauki. U jego podstaw jest oddolna inicjatywa studentów, w ramach której powstało kilkanaście odcinków. Obecnie dzięki dofinansowaniu działamy pod hasłem "100 filmów na 100lecie urodzin Jana Pawła II" i nowe nagrywane odcinki zahaczają o nauczanie papieskie, zawierają także wskazówki metododyczne do wykorzystania na lekcjach religii lub w ramach katechezy parafialnej. Chcemy, by to była "katecheza bez granic" - także w znaczeniu zastosowania filmów poza naszym krajem, zwłaszcza w srodowiskach polonijnych. Zachęcam do zapoznania się z filmami oraz udostępniania ich.
Z wyrazami szacunku
Aneta Rayzacher-Majewska