List Księdza Rektora nt. koronawirusa

Mieszkając w Anglii i Walii podlegamy rozporządzeniom władz państwowych, oraz jako Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, decyzjom Biskupów tworzących Konferencję Episkopatu Anglii i Walii. Podjęte przez Biskupów decyzje przekazujemy do wszystkich polskich parafii i ośrodków duszpasterskich. W ostatnim czasie normalne funkcjonowanie parafii zostało zakłócone na skutek nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej.

Wszyscy mamy nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normalnego funkcjonowania naszych parafii i ośrodków duszpasterskich. W międzyczasie musimy zadbać o nasze miejsca życia sakramentalnego i formacji chrześcijańskiej. Nasze kościoły pozostają otwarte na adorację i osobistą modlitwę, natomiast nie możemy sprawować Eucharystii z udziałem wiernych. Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego i to ona buduje Kościół i każdą wspólnotę parafialną. Cały program duszpasterski obecnego roku liturgicznego skierowany jest na pogłębienie naszej wiedzy o Eucharystii. Bez Eucharystii nie możemy żyć jako uczniowie Pana Jezusa.

Zachęcam więc do zamawiania intencji mszalnych, które kapłani będą sprawować podczas Mszy świętych bez udziału wiernych o zwykłych dotychczasowych godzinach. Proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Bardzo również proszę o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszych parafii. Pomoc finansową na potrzeby parafii można bezpośrednio przekazywać na konto parafii lub do skarbonki na ten cel przeznaczonej w kościele. Jest to wyraz naszej troski o dobro wspólne należące do wszystkich parafian. Bardzo dziękuję za tę wspólnotową odpowiedzialność.

Jesteśmy wszyscy na drodze wielkopostnego przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Przeżywamy nowe wyzwania, które są dla nas czasem próby indywidualnej i wspólnotowej. Przed nami nadzieja i radość płynące ze Zmartwychwstania Pana. Nikt nie może nam jej zabrać bo „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5)....

List Pasterski na 4. Niedzielę Wielkiego Postu (niedzielę „Laetare”)

Istnieją inne, mniej nagłaśniane w mediach i rzadsze w naszych rozmowach kwestie, które są jednakże bardzo ważne w tym czasie.

W tym momencie stoimy przed Panem Bogiem. Nigdy tym nie zapominajmy. Razem zwracamy się do Boga w modlitwie w tych chwilach, jak nigdy wcześniej.

Nasza wiara w Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego jest opoką naszego życia. Modlitwa jest pierwszym i umiłowanym wyrażeniem tej relacji. Modlitwa jest przyznaniem, że nie do końca nad wszystkim w naszych życiu i w naszym świecie możemy mieć panowanie. To się teraz stało tak oczywiste. Modlitwa jest uznaniem, że nasze życie, wspólnotowe i indywidualne, naznaczone jest upadkiem i grzechem. Modlitwa wyraża nasze zwrócenie się do Boga o łaskę, która sama może nas uleczyć, wzmocnić i dać nam determinację i szczodrość, by czynić wszystko, czego się od nas dziś słusznie oczekuje. Proszę, uczyńcie ten czas czasem modlitwy, osobistej i w rodzinie, i gdziekolwiek przyjdzie Wam być.

Najwyższą formą modlitwy jest celebracja Mszy św., niczym serce wybijające rytm życia Kościoła, rytm modlitwy, która nas wszystkich podtrzymuje. Obecny kryzys nie zakłóci tego rytmu. Msze św. będą w dalszym ciągu odprawiane każdego dnia. Modlitwa Kościoła trwać będzie, dzień po dniu.

Zmieni się natomiast sposób naszego uczestnictwa w celebracji Mszy św. W odpowiedzi na pandemię i oficjalne zalecenia, których musimy przestrzegać, publiczne uczestnictwo w celebracji Mszy św. nie jest na chwilę obecną możliwe. To jest poświęcenie, które musimy uczynić. Nie jest to łatwe dla żadnego katolika, ale tak musimy postąpić.

Chciałby podkreślić bardzo wyraźnie, że nauczanie Kościoła mówi, że w tych okolicznościach obowiązek uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i w inne dni świąteczne nakazane zostaje zniesiony. Proszę nie mieć w tym względzie wątpliwości.

Nie oznacza to jednak, że mamy utracić naszą umiłowaną Mszę św., czy też nasze pragnienie uczestnictwa w celebracji Eucharystii. Msza św. będzie sprawowana każdego dnia w Waszych kościołach. Można uczestniczyć w tej Eucharystii na różne sposoby. Bądźcie w łączności duchowej ze sprawowaną Mszą św. Czytajcie czytania z Pisma Świętego na dany dzień. Korzystajcie z udostępnianych materiałów, by była ona blisko Waszych serc. Nauczcie się ponownie praktykować komunię duchową. Jeśli pomaga Wam wizualne uczestnictwo w Eucharystii, korzystajcie ze stron internetowych, na których udostępniane są transmisje na żywo ze sprawowanych Mszy św. Opublikowaliśmy listę takich stron internetowych. Nasze uczestnictwo we Mszy św. i nasze przeżywanie modlitwy może zostać pogłębione na wiele sposobów w tych niecodziennych i niespokojnych dniach. W rzeczy samej, stanowią one dla nas doskonałą do tego okazję....

Document of Coronavirus 19

It is important that you are aware of the actions being taken to reduce the risk of exposure, and the active part that you and everyone must play in helping with that.

There remain basic steps we should all do to minimise the risk:

  • Washing hands frequently with hot water and soap or using a sanitiser (60% alcohol) gel.
  • Catch coughs and sneezes with disposable tissues (use your sleeve if you do not have a tissue).
  • Throw away used tissues (then wash hands (see (a) above).
  • Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands.
  • Avoid close contact with people who are unwell.
  • If you have a persistent cough or high fever, please self-isolate and notify Canon Krzysztof Tyliszczak, Chancellor of the Polish Catholic Mission accordingly.

To help monitor sickness, it is essential that you notify Canon Krzysztof Tyliszczak, Chancellor of the Polish Catholic Mission in England and Wales, Email: Enable JavaScript to view protected content.; if you are off sick for any reason, this includes any cases of non-positive precautionary self-isolation. Our priority remains the health and wellbeing of us all. With continued vigilance and basic steps to minimise the risk this will be achieved.

Canon Krzysztof Tyliszczak

Chancellor of the Polish Catholic Mission in England and Wales

 

Pobierz dokument (PDF)

List Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego w imieniu Konferencji Biskupów

Kościoły pozostaną otwarte. Nie zamykamy kościołów. Kościoły będą miejscem skupiającym modlitwę, gdzie będzie można znaleźć pociechę i siłę. Odwiedzając nasze kościoły w tym czasie, przestrzegajmy z wielką uwagą zasad higieny i wskazówek dotyczących dystansu społecznego.

Celebracja Mszy św. będzie jednakże odbywała się bez udziału wiernych w dni powszednie i w niedziele.

W tych dniach będziemy współdzielić Najświętszą Ofiarę Jezusa, wiedząc że Msza św. jest odprawiana, poprzez duchowe współuczestnictwo we Mszy św., uczestnicząc w niej poprzez transmisję na żywo w internecie, modląc się w domach i przystępując do duchowej komunii świętej. To są sposoby, którymi będziemy uświęcać niedzielę i każdy dzień powszedni.

Pragniemy, aby każdy rozumiał, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach, tak długo jak będzie to konieczne, obowiązek uczestnictwa we Mszy św. niedzielę i w inne dni świąteczne nakazane zostaje zniesiony. Jest to bez wątpienia zgodne z nauczaniem Kościoła (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2181). Aktualna pandemia stanowi „usprawiedliwienie dla ważnego powodu” i nakaz ten nie obowiązuje w obecnym czasie.

Więcej szczegółów na temat sposobów modlitwy i sakramentów, które teraz będziemy podejmować można znaleźć w dokumencie załączonym na stronie internetowej Konferencji Biskupów (www.cbcew.org.uk). Biskup miejsca i proboszcz parafii dostarczy dalsze wsparcie, zachętę i informację na temat wspólnych modlitw w nadchodzących tygodniach. 

Drugim ważnym aspektem tego trudnego czasu jest nasza wzajemna troska o bliźniego. Czyńmy to w różnoraki sposób: interesujmy się potrzebami naszych sąsiadów, zwłaszcza osób starszych i szczególnie narażonych; wspierajmy lokalne banki żywności; włączajmy się wolontariusze w inicjatywy organizacji charytatywnych; pozostawajmy we wzajemnych kontaktach za pomocą dostępnych środków komunikacji....