Poświęcenie ikony i sukni Matki Bożej Ostrobramskiej w Bristolu

Z wielką radością dzielimy się wspomnieniem Uroczystości Odpustowych, naszej Patronki Matki Bożej Ostrobramskiej. Uroczystość odbyła się 16 listopada 2016 roku, w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Bristolu.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

  • Jego Ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Kaszak - Ordynariusz Sosnowiecki
  • ks. dr Mariuszem Karasiem – kanclerz diecezji sosnowieckiej
  • ks. dr Krzysztof Tyliszczak - kanclerz Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
  • Konsul Generalny RP w Londynie - Pan Krzysztof Grzelczyk
  • Konsul ds. polonijnych - Pani Ines Czajczyńska - Da Costa
  • Księża pracujący w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
  • Księża studenci z Oxfordu i KULu
  • zaproszeni goście

Ks. biskup Grzegorz Kaszak uroczyście poświęcił nową ikonę Matki Bożej w jej wizerunku z Ostrej Bramy, przybraną w złotą suknię i korony, która po raz pierwszy została odsłonięta przy fanfarach. Jest to pierwszy i jedyny odsłaniający się obraz Matki Bożej na Wyspach Brytyjskich. Tym większa więc nasza radość, iż Matka Boża obrała sobie ten właśnie polski kościół, w którym poprzez swój tron udziela hojnie łask od Boga, o czym świadczą coraz liczniej gromadzone wota.

Ta podniosła uroczystość rozpoczęła się od zagranego na trąbce marszu, licznie zgromadzeni wierni, w tym spora liczba dzieci, powitała Swoja Patronkę klęcząc przed jej cudownym obrazem w półmroku, którym była spowita świątynia. Jakim ogromnym przeżyciem dla wszystkich zgromadzonych było jej oblicze wyłaniające się z rozsuwającej się przy fanfarach zasłony. Woń kadzidła i nasze modlitwy łączyły się w jedno w czasie koncelebrowanej Mszy Świętej.

Po zakończonej liturgii na wniosek Księdza Proboszcza Stanisława Łabudy, ks. prałat Stefan Wylężek przyznał złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii dla parafian zaangażowanych w renowację kościoła i jego funkcjonowanie po pożarze, jaki miał miejsce trzy lata temu.

To szczególne dla naszej parafii święto przyniosło nam jeszcze jeden wielki honor, wśród licznie zgromadzonych wiernych, ks. biskup Grzegorz Kaszak uhonorował proboszcza parafii ks. dr Stanisława Łabudę tytułem Honorowego Kanonika Kapituły Jaworznickiej. Była to ogromna niespodzianka i wspaniały prezent dla naszego księdza proboszcza, który niedawno obchodził swoje urodziny. Uroczyste fanfary towarzyszyły na koniec naszych uroczystości zasłonięciu ikony Ostrobramskiej Matki.

Uroczystość zakończyły śpiewy dzieci, które licznie przybyły na tę uroczystość. Ks. Krzysztof Tyliszczak, kanclerz PMK, uraczył ich na koniec wspaniałą niespodzianką – słodkimi ciastkami, lizakami i cukierkami.