Prace w ramach programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem

W okresie 01 kwietnia do 30 września 2020 roku, w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, miały miejsce prace w ramach programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem, które zostały sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzących z budżetu państwa.

            Prace dotyczyły bliższego rozpoznania, ewidencjonowania, szczegółowego opisania, opracowywania, zabezpieczenia i digitalizacji dokumentacji Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Odbywały się na 5 płaszczyznach:

  • digitalizacja dokumentacji archiwalnej
  • przygotowanie wraz z korektą i ujednolicaniem rejestrów dokumentów
  • przygotowanie dokumentacji archiwalnej do skanowania
  • dołączenie do bazy pola "skan"
  • tworzenie nowych baz

            Składamy serdeczne podziękowania Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie prac Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.