Ś.p. Ks. Władysław Marmol 22.03.1940 – 12.08.2022

Ks. Władysław Marmol urodził się 22 marca 1940 roku w Jadownikach Podgórnych, jako syn Stanisława i Zofii z domu Hronowska. Egzamin dojrzałości złożył w Brzesku w 1958 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 28 czerwca 1964 roku w Tarnowie.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Krużlowa (od 1 sierpnia 1964 roku), Mogilno (od 24 czerwca 1967 roku) i Wietrzychowice (od 20 sierpnia 1969 roku do 10 maja 1971 roku). W latach 1972 - 2021 był duszpasterzem w Wielkiej Brytanii.

W Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii pracował w następujących wspólnotach:
- asystent w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Nottingham 1972 - 1975
- asystent w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Wolverhampton 1975 – 1978
- proboszcz w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Telford-Stafford 1978 – 2012

W 2012 roku ks. Władysław przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Ośrodku dla naszych seniorów w Penrhos. Stamtąd wyjechał do Polski w 2021 roku.