Ś.p. Ksiądz Krzysztof Chaim - 31.X.1974 – 08.V.2020

Ś.p. Ksiądz Krzysztof Chaim  - 31.X.1974 – 08.V.2020

Ś.p. Ksiądz Krzysztof Chaim – syn Józefa i Stefanii z domu Dobranowska, urodził się 31 października 1974 roku w Brzesku. Szkołę podstawową i średnią ukończył w swoim mieście rodzinnym. Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektrycznego rozpoczął w 1994 r. studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1995 – 2001 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Jak to się stało? – nie potrafi do dziś powiedzieć,  wspomina, że....

"Pewnego dnia pojawiła się w mojej głowie myśl, która nie dawała mi spokoju. Można powiedzieć, że było to - powołanie, tak silne, że przerwałem studia i postanowiłem spróbować - jakoś się upewnić czy to dobra droga. W 1995 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Nie sądzę, aby kiedykolwiek opinia, albo zdanie osób trzecich wpłynęła na moją decyzję.

Jeszcze jako kleryk - przebywając na oazie, czy pielgrzymce - bardzo cieszyłem się, że mogę służyć i pomagać innym ludziom. To właśnie utwierdzało mnie w przekonaniu, że wybrałem dobrą drogę."

Studia teologiczne zakończył w roku 2001, uzyskaniem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie magisterium z teologii w zakresie Misjologii, na podstawie pracy pt. "Nowa Ewangelizacja w kontekście latynoamerykańskim" napisanej pod kierunkiem ks. dr Antoniego Kmiecika.

Dnia 13 maja 2000 roku Krzysztof przyjął w Tarnowie święcenia diakonatu, a w następnym roku w sobotę 26 maja 2001 roku biskup Wiktor Skworc udzielił diakonowi Krzysztofowi święceń kapłańskich w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.

W niedzielę 27 maja ksiądz neoprezbiter Krzysztof Chaim odprawił pierwszą Mszę św. w kościele parafialnym Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Kazanie w czasie tej Mszy św. wygłosił ks. Stanisław Cyran. Na obrazku prymicyjnym ks. Krzysztof wypisał słowa, które Bóg wypowiedział przez proroka Izajasza:  ”Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale Miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan" (Iz 54,10).

Na pierwszą placówkę został skierowany do parafii w Tymbarku i tam przez 2 lata / 2001 – 2003 / pełnił obowiązki wikariusza i katechety.

Następna parafia to: Parafia Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Przez 5 lat / 2003 – 2008 / jako wikariusz tej parafii – był opiekunem grupy DSM. W tym samym okresie, uczył religii w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, oraz był duszpasterzem głuchoniemych (okręg tarnowski),  służył pomocą duchową wszystkim osobom niesłyszącym i słabosłyszącym a w niedzielę odprawiał mszę św. w języku migowym.

Nowe i niespodziewane wyzwanie pojawiło się  w 2008 roku kiedy ks. Biskup zaproponował mu wyjazd do pracy w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Pierwszą jego placówką była Lokalna Polska Misja Katolicka w Bradford w północnej Anglii. Tam przez 3 lata pełnił tam obowiązki wikariusza i pracował wśród polskiej emigracji (tej starszej i młodej).

W roku 2011 dekretem Księdza Prałata Stefana Wylężka został skierowany do nowo powstałej Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Walthampstow, do której zostały przyłączone Enfield i Palmers Green. W krótkim czasie siedzibą zamieszkania Księdza Krzysztofa stał się Konwent Sióstr Nazaretanek na Enfield w Londynie. W tej wspólnocie Ksiądz Krzysztof dał się poznać jako wspaniały duszpasterz dzieci. Jego inicjatywa duszpasterstwa dzieci, ściągała na Mszę Świętą liczne Rodziny z dziećmi. Z biegiem lat zaczął odczuwać problemy zdrowotne. W celu przeprowadzenia dokładnych badań lekarskich i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia, po którym chciał wrócić do pracy duszpasterskiej w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, w lipcu 2019 roku udał się na urlop zdrowotny do Polski. Niestety w Brzesku miał wylew i przez kilka miesięcy przebywał w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. W tym roku został przeniesiony do ośrodka Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie. Tam też zmarł rano 8 maja 2020 roku opatrzony sakramentami świętymi.

Zgodnie z naszą tradycją bardzo serdecznie proszę wszystkich kapłanów pracujących w Polskiej Misji Katolickiej, o odprawienie 3 Mszy Świętych w intencji Ś.p Księdza Krzysztofa Chaima.

Informację o dacie pogrzebu podam jak tylko ją otrzymam z Polski.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci, przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju. Amen.