Ś.p. Ksiądz Prałat Jan Szponar 25.03.1931 – 01.08.2021

Ksiądz Prałat Jan Tadeusz Szponar urodził się w 25 marca 1931 roku w osadzie wojskowej Armatniów na Wołyniu, na terenie diecezji łuckiej.
W lutym 1940 roku cała rodzina została zesłana w okolice Archangielska do miejscowości Lednia. Rodzice i rodzeństwo pracowali przy wyrębie lasu
i spławianiu drewna. Jan chodził do sowieckiej szkoły. Po ogłoszeniu „amnestii” został zwolniony z kołchozu we wrześniu 1941 roku.

Zgłosił się do Szkoły Junaków, ale z powodu zbyt młodego wieku nie został przyjęty i wysłano go przez Iran do sierocińca w RPA. W Afryce przebywała również jego matka i siostra, do których dołączył po kilku miesiącach. Rodzina Szponarów wyjechała do Wielkiej Brytanii w 1948 roku. Zamieszkali najpierw w Newton Abbot, a potem w Swindon. Tu Jan skończył liceum. Po kilku miesiącach pracy, w 1951 roku wstąpił do seminarium (Kolegium Polskiego) w Rzymie.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 października 1957 roku, razem z ks. Stefanem Kwiecińskim z Erechim w Brazylii. Został inkardynowany do Archidiecezji Warszawskiej. Potem kontynuował studia, uzyskując tytuł licencjata z teologii i filozofii. Zamiarem księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego było, by pracował w Polsce. Stało się inaczej, bo nie mógł udowodnić, że się w Polsce urodził – po wywózce na Syberię nie ocalały żadne jego dokumenty. Pozostał zatem na emigracji i w 1961 roku rozpoczął pracę duszpasterską w Wielkiej Brytanii.

Pracował w wielu miejscach:
- Londyn Brompton Oratory (duszpasterstwo akademickie) 1961-1962
- Londyn św. Andrzeja Bobola  (wikariusz) 1962-65,
- Bolton (proboszcz) 1965-1968,
- Mansfield (proboszcz) 1968-1971,
- Leeds (proboszcz) 1971-1977,
- Kidderminster (proboszcz) 1977-1979  
- Derby (proboszcz) 1979-1996.

Za trud swej kapłańskiej pracy wśród emigrantów został podniesiony do godności kapelana Jego Świątobliwości. W 1996 roku odszedł na emeryturę. Zamieszkał w Domu św. Alberta w Bolton, gdzie w miarę możliwości pomagał w duszpasterstwie. Od stycznia 2017 przebywał w Domu Spokojnej Starości w Laxton Hall. Zmarł w Hospicjum w Peterborough dnia 1 sierpnia 2021 roku.

Prosimy wszystkich kapłanów o odprawienie 3 Mszy Świętych w intencji zmarłego Księdza Prałata Jana Szponara, zgodnie z tradycją jaką mamy w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. O dacie pogrzebu poinformujemy w najbliższym czasie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Pogrzeb Ś.p. Księdza Prałata Jana Szponara,
odbędzie się w Laxton Hall dnia 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 11.00.