Śp. Ks. Kanonik Aleksander Makulski (1936-2020)

Śp. Ksiądz Kanonik Aleksander Makulski
8.06.1936 – 3.11.2020

Ksiądz kanonik Aleksander Makulski urodził się dnia 8 czerwca 1936 roku w Gutowskiej Woli (parafia Jedlińsk). Seminarium ukończył u księży chrystusowców w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 26 maja 1963 roku w Poznaniu, w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Po ukończeniu seminarium w Poznaniu, przez rok pracował w Jeleniej Górze, później w Dobrzanach koło Stargardu Szczecińskiego. Stamtąd wyruszył do Anglii. Na wniosek Księdza Prowincjała, dekretem Księdza Rektora został skierowany do pracy w Lincoln do pomocy ks. Feliksowi Kamińskiemu, który przeszedł obóz koncentracyjny w Dachau. Gdy przejął już obowiązki proboszcza, zaczął organizować regularne duszpasterstwo, stworzył bazę danych Polaków mieszkających na tym terenie. Zaczął ich regularnie odwiedzać i szukał adresów ludzi z polskimi nazwiskami. Dzięki kontaktom z angielskimi księżmi odnajdował wciąż nowych Rodaków i w ten sposób poszerzał liczbę wiernych. Na tym terenie po wojnie osiedlili się głównie ludzie z terenów wschodnich. Ksiądz Aleksander pracował z nimi z nimi 16 lat. Ogromną zasługą Księdza Aleksandra jest zbudowana w Fenton stanica harcerska.

Jego dalsza posługa to praca w Preston gdzie znajdował się obóz dla osób poranionych przez wojnę zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ksiądz Makulski przez wiele lat razem z parafianami odwiedzał raz w miesiącu grupę rodaków, schorowanych bohaterów bitwy pod Monte Cassino. Także w Preston, ks. Aleksander zorganizował po raz pierwszy po wojnie procesję z okazji uroczystości Bożego Ciała, która przeszła ulicami miasta.

Od 1983 roku posługiwał w parafii w Southport, którą dołączono do parafii w Blackburn, gdzie był proboszczem przez 25 lat i gdzie zostało zainicjowane regularne duszpasterstwo polskie w mieście. W 1988 roku został inkardynowany do Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a później Radomskiej. Ostatnie 13 lat posługi kapłańskiej ks. Aleksandra to praca tylko wśród Anglików w parafii Grange-over-Sands.

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Aleksander obchodził w Anglii i w Polsce. Podczas uroczystości na Wyspach obecny był abp Wacław Depo. Trzy lata potem przyszedł czas na obchody 50-lecia pobytu w Anglii, które niemal zbiegły się z powrotem do ojczyzny. Przed wyjazdem, żegnając się z parafianami, ks. Makulski powiedział: „Miałem przywilej być wśród Anglików, pracować przez ostatnie kilkanaście lat w diecezji Lancaster. Powracam do ojczyzny i biorę z sobą w sercu wszystkie przeżycia, które złączyły mnie z wami. Dziękuję Bogu za to, co się stało z Jego pomocą, i że mnie użył jako swojego narzędzia do pracy wśród Polaków i wśród Anglików”.

Po pół wieku pracy duszpasterskiej na Wyspach, w wielu polskich i angielskich parafiach, w 2017 roku ks. kan. Aleksander Makulski dołączył do grona mieszkańców Domu Księży Seniorów przy Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Ksiądz Kanonik Aleksander Makulski zmarł 3 listopada 2020 roku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą pogrzebową w piątek, 6 listopada 2020 roku, o godzinie 11: 00 w parafii Jedlińsk. Ciało księdza Makulskiego spocznie na cmentarzu parafialnym w Jedlińsku.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…….

Proszę wszystkich kapłanów o odprawienie w intencji zmarłego Ks. Aleksandra 3 Mszy Świętych.