Śp. Ksiądz Edward Stachurski 16.04.1949-8.02.2021

Ks. Edward Stachurski urodził się 16 kwietnia 1949 roku w Krzyżanowicach, syn Antoniego i Lidii z domu Paczuła.

Był najstarszym z trojga dzieci w domu Stachurskich. Pozostałymi dziećmi byli Alicja i Grzegorz, który już zmarł.

Był ministrantem w Krzyżanowicach. Po ukończeniu szkoły średniej uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Opolskiej w Nysie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii.
Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1975 roku w Opolu.

W 1988 roku rozpoczął posługę w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

NEKROLOG