Śp. Ksiądz Jan Marek Góra 25.06.1948 - 28.04.2021

Ksiądz Jan Marek Góra - urodził się dnia 25 czerwca 1948 roku w Falęcinie Nowym w województwie świętokrzyskim. Ukończył Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Szczepana Wesołego, dnia 1 czerwca 1974 roku w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Northwich.

W latach 1974-77 pełnił funkcję wikariusza w Leicester. Potem, w latach 1977-1981 odbył studia z zakresu teologii moralnej w Rzymie. Po powrocie do Anglii, był proboszczem w:
- Lancaster 1981 - 1989
- Bolton 1989 - 1996
- Milford 1996 - 2004
- Nottingham 2004 – 2005  
- Kidderminster 2005 – 2010
- Laxton Hall - Corby 2010 - 2012

NEKROOG