Administracja gospodarczo-finansowa

Rada powierników

Rektor: ks. prał. Stefan Wylężek

Przewodniczący: p. Zenon Handzel,  Enable JavaScript to view protected content.

Skarbnik: Dr. Nelly Langer, Enable JavaScript to view protected content.

Powiernicy: ks. Rafał Jarosławski, p. Aleksandra Rejman, ks. Romuald Szczodrowski, ks. Krzysztof Tyliszczak

Sekretarz: Enable JavaScript to view protected content.

Komitet finansowy

Członkowie: ks. Krzysztof Tyliszczak, p. Nelly Langer

Administrator: p. Barbara Skałbania, Enable JavaScript to view protected content.

Kontroler finansów: Dr. Nelly Langer, Enable JavaScript to view protected content.

Biuro "Gift Aid” i "GASDS" (Gift Aid Small Donations Scheme)

Kierowniczka biura: p. Bożena Junge, Enable JavaScript to view protected content., tel. (020) 7359 8863

PCM Housing Association Ltd.

Registration under the Industrial & Provident Societies Act 1965.
Reg. no 17061 R

Prezes: p. Zenon Handzel,  Enable JavaScript to view protected content.

Skarbnik: Dr Nelly Langer, Enable JavaScript to view protected content.

Sekretarz: p. Zbigniew Lis

Członkowie Zarządu: p. Zenon Handzel, ks. Krzysztof Tyliszczak, ks. Roman Werner SChr., ks. prał. Stefan Wylężek, ks. prał. Władysław Wyszowadzki, ks. Romuald Szczodrowski, ks. Rafał Jarosławski, Dr Nelly Langer

PCM Housing Association Ltd. zarządza osiedlami dla osób starszych:

  • Laxton Hall – Laxton Hall Residential Care Home, Laxton, CORBY, NN17 3AU, tel. (01780) 444292; (01780) 444574; Enable JavaScript to view protected content., www.laxtonhall.co.uk
  • St Anthony – Sheltered Accommodation for Elderly Poles: 47-49 Foxbourne Road, LONDON, SW17 8EN; Enable JavaScript to view protected content., www.stanthonyshome.org.uk,  tel. 020 8672 5106