Administracja gospodarczo-finansowa

Rada powierników

Rektor: ks. prał. Stefan Wylężek, Enable JavaScript to view protected content.

Przewodniczący: p. Zenon Handzel,  Enable JavaScript to view protected content.

Skarbnik: Dr Nelly Langer  Cert Maths BA MA STL PhD / ACPA, Certified Public Accountant, Enable JavaScript to view protected content.

Powiernicy: ks. Rafał Jarosławski, p. prof. Marek Marzański, ks. Romuald Szczodrowski, ks. Krzysztof Tyliszczak

Komitet finansowy

Członkowie: ks. Krzysztof Tyliszczak, Enable JavaScript to view protected content.

                      Dr Nelly Langer  Cert Maths BA MA STL PhD / ACPA, Certified Public Accountant, Enable JavaScript to view protected content.

Dyrektor finansowy: Dr Nelly Langer  Cert Maths BA MA STL PhD / ACPA, Certified Public Accountant, Enable JavaScript to view protected content.

Biuro "Gift Aid” i "GASDS" (Gift Aid Small Donations Scheme)

Kierowniczka biura: p.Maria Partyka, Enable JavaScript to view protected content., tel. 02077047654

PCM Housing Association Ltd.

Registration under the Industrial & Provident Societies Act 1965.
Reg. no 17061 R

Prezes: p. Zenon Handzel,  Enable JavaScript to view protected content.

Skarbnik: Dr Nelly Langer  Cert Maths BA MA STL PhD / ACPA, Certified Public Accountant, Enable JavaScript to view protected content.

Sekretarz: p. Zbigniew Lis

Członkowie Zarządu: ks. Rafał Jarosławski, ks. Romuald Szczodrowski, ks. Krzysztof Tyliszczak, ks. Roman Werner SChr., ks. prał. Stefan Wylężek, ks. prał. Władysław Wyszowadzki.

PCM Housing Association Ltd. zarządza osiedlami dla osób starszych:

  • Laxton Hall – Laxton Hall Residential Care Home, Laxton, CORBY, NN17 3AU, tel. (01780) 444292; (01780) 444574; Enable JavaScript to view protected content., www.laxtonhall.co.uk
  • St Anthony – Sheltered Accommodation for Elderly Poles: 47-49 Foxbourne Road, LONDON, SW17 8EN; Enable JavaScript to view protected content., www.stanthonyshome.org.uk,  tel. 020 8672 5106