Parafia West Bromwich

18 Fitzguy Close, WEST BROMWICH, B70 6RU
(0121) 532 4548
Duszpasterz
  • ks. prob. Ireneusz Maraszkiewicz