top of page
20220324_151644_edited_edited.jpg

Historia Polskiej Misji

BŁ.-FRANCISZKA-SIEDLISKA.jpg

Bł. Franciszka Siedliska

Bł. Franciszka Siedliska – patronka Polskiej Misji Katolickiej

Polska Misja Katolicka jest instytucją koordynującą duszpasterstwo dla Polaków mieszkających na terenie Anglii i Walii. Obecnie obejmuje blisko 70 parafii i ponad 200 miejscowości, w których regularnie odprawiana jest Msza św. w naszym języku. Ponad 100 kapłanów sprawuje posługę duszpasterską w strukturach Misji, otaczając rodaków opieką duszpasterksą i duchowym wsparciem.

Historia Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii zaczyna się od 1853 roku, kiedy ks. Eryk Podolski zaczął odprawiać dla Polaków nabożeństwa w kaplicy przy Sutton Street w dzielnicy Soho w Londynie. Więcej o historii można dowiedzieć się dalej na tej stronie. Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej patronki – bł. Franciszki Siedliskiej i historią powstawania Polskiej Misji Katolickiej na Wyspach Brytyjskich

OŚ CZASU

1831

Początek emigracji z Polski na Wyspy Brytyjskie. Po nieudanych powstaniach w 1831 r., 1848 r., 1863 r. i 1905 r. Polacy szukali tu schronienia z powodów politycznych i ekonomicznych.

1853

Ks. Emeryk Podolski zaczął odprawiać dla Polaków nabożeństwa w kaplicy przy Sutton Street w dzielnicy Soho w Londynie

1894

Duszpasterska opieka nad Polakami została sformalizowana. Kardynał Herbert Vaughan, ówczesny arcybiskup Westminster’u zaprosił Matkę Franiszkę Siedliską, fundatorkę Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek i ich ojca duchownego, ks. Lecherta, aby założyli stałą misję polską i zaopiekowali się Polakami. Z Matką Siedliską przyjechały dwie siostry i założyły pierwszą polską szkółkę. Odtąd nabożeństwa polskie odbywały się regularnie w kaplicy przy Globe Road, później przy Cambridge Heath Road, we wschodniej dzielnicy Londynu, Bethnal Green.

1905

Polacy wydzierżawili nieużywany dom marynarzy przy Mercer Street. Z sali zrobiono kaplicę, urządzono mieszkanie dla rektora, bibliotekę i szkółkę sobotnią. Rozpoczęto starania o kupno własnego kościoła, które przerwał wybuch pierwszej wojny światowej.

1918

Podczas pierwszej wojny światowej powstały przy Misji „Polski Komitet Dobroczynności” i Polskie Stowarzyszenie Katolickie „Biały Orzeł”. Po zakończeniu wojny zebrane do tej pory pieniądze na budowę kościoła zdewaluowały się i sporo osób interesujących się i popierających sprawę polskiego kościoła wyjechało do wolnej Polski. Towarzystwa zamarły.

1928

Po uciążliwych poszukiwaniach znaleziono kościół do kupienia przy Devonia Road w Londynie za 4000 funtów. Kościół ten z mieszkaniami po obydwu stronach i z salą można było łatwo dostosować do potrzeb Polskiej Misji Katolickiej i użytku sakralnego i także do potrzeby polskiej szkoły sobotniej.

1930

Poświęcenie pierwszej polskiej świątyni na Wyspach Brytyjskich dokonane przez Ks. Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski w obecności kardynała arcybiskupa Bourne.

1947

Powstaje „Gazeta Niedzielna”. Wydawane są inne pisma katolickie jak „Życie”, „Czyn Katolicki”, „Sodalis Marianus”, „Marianum w służbie”. Z inicjatywy ks. Rektora i przy ogromnym wsparciu finansowym Misji, założone zostają dwie polskie szkoły średnie – dla dziewcząt w Pitsford i dla chłopców w Fawley Court.

1948

Dekret Arcybiskupa Griffin’a mianujący Rektora Polskiej Misji Katolickiej Ks. Władysława Staniszewskiego Wikariuszem Delegatem dla cywilnych Polaków w Anglii i Walii z władzą ordynariusza, oznacza to utworzenie personalnej diecezji polskiej na terenie Anglii i Walii.

1952

Aby PMK nabrała osobowości prawnej Ks. Rektor Staniszewski stworzył Powiernictwo Polskiej Misji Katolickiej – Polski Fundusz Dobroczynności (PBF).

2004

Przystąpienie Polski do Europy zapoczątkowało nowy rozdział w historii polskiego duszpasterstwa na wyspach Brytyjskich. Na nowo zapełniły się po brzegi polskie kościoły, odżyły prowincjonalne parafie zamierające z powodu braku Polaków, powstały nowe polskie ośrodki duszpasterskie.

2020

Brexit - nowe wyzwania

bottom of page