top of page
Wnętrze

STRUKTURA POLSKIEJ MISJI

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, formalnie utworzona 1894 roku, jest strukturą organizacyjną Kościoła katolickiego w Zjednoczonym Królestwie pod jurysdykcją Konferencji Episkopatu Anglii i Walii oraz poszczególnych biskupów diecezjalnych. Niezbędną pomoc oraz wsparcie osobowe zapewnia Kościół katolicki w Polsce pod kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski.

Obecny Rektor Polskiej Misji Katolickiej  (Vicar Delegate) - ks. kan Bogdan Kołodziej

RADA POWIERNIKÓW POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W ANGLII I WALII

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

- ks. kan. Bogdan Kołodziej


Powiernicy

- ks. dr Artur Strzępka

- ks. Rafał Jarosławski

- prof. Marek Marzański

- ks. kan. Romuald Szczodrowski

- Marek Tomas
 

ODPOWIEDZIALNI ZA DUSZPASTERSTWO SPECJALISTYCZNE

Duszpasterz młodzieży

- ks. Leszek Buba

Duszpasterz harcerzy

- ks. Roman Werner

Kapelan Polskiej Macierzy Szkolnej

- ks. Marek Gałuszka


Opiekun duchowy Mężczyzn Świętego Józefa

- ks. Bartosz Kasprzyszak

 

bottom of page