top of page
Wnętrze

STRUKTURA POLSKIEJ MISJI

Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, formalnie utworzona 1894 roku, jest strukturą organizacyjną Kościoła katolickiego w Zjednoczonym Królestwie pod jurysdykcją Konferencji Episkopatu Anglii i Walii oraz poszczególnych biskupów diecezjalnych. Niezbędną pomoc oraz wsparcie osobowe zapewnia Kościół katolicki w Polsce pod kierownictwem Konferencji Episkopatu Polski. Na czele Polskiej Misji Katolickiej stoi Rektor (Vicar Delegate)
ks. Kanonik Bogdan Kołodziej z archidiecezji katowickiej.

RADA POWIERNIKÓW POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W ANGLII I WALII

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

- ks. kan. Bogdan Kołodziej


Powiernicy

- ks. dr Artur Strzępka

- ks. Rafał Jarosławski

- prof. Marek Marzański

- ks. kan. Romuald Szczodrowski

- Marek Tomas
 

bottom of page