Czas nabrania sił – Triduum Paschalne

Inaczej niż dotychczas, przymierzamy się do świętowania Świąt Wielkiej Nocy. Inaczej, to wcale nie oznacza, że nie będziemy świętować czyli przeżywać tajemnicę naszego odkupienia, bowiem tajemnice przeżywane w liturgii Triduum Paschalnego są niezmienne. Te trzy dni, to momenty mocne, najbardziej podstawowe naszej wiary.

Vademecum Wielkiego Tygodnia w 2020 r.

Po zasięgnięciu opinii Arcybiskupów Metropolitów, wydajemy niniejsze wytyczne dotyczące liturgii Wielkiego Tygodnia. Liturgie w tegorocznym Wielkim Tygodniu będą sprawowane bez udziału wiernych. Oznacza to, że liturgie te muszą zostać odpowiednio przystosowane i uproszczone, bez uszczerbku dla ich głębokiej symboliki. Papieska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dwa dekrety dotyczące obchodów Wielkiego Tygodnia. Poproszono w nich wyraźnie, aby liturgie nie były koncelebrowane, co zresztą odzwierciedlają plany samego Ojca Świętego dotyczące tych obchodów.

List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do Kapłanów na Wielki Czwartek 2020 roku

Drodzy Bracia Kapłani! Jak co roku na Wielki Czwartek kierujemy do Was serdeczne słowa pozdrowienia i braterskiej więzi. Pierwotnie planowaliśmy przekazać Wam ten wielkoczwartkowy list z innym przesłaniem i rozważaniem, które wpisywało się w tradycję minionych lat i w ogólnopolski program duszpasterski. Jednakże wydarzenia minionych tygodni zaskoczyły nas wszystkich, czyniąc czas tegorocznego Wielkiego Postu nieporównywalnym z niczym, co osobiście znamy i co dotychczas przeżywaliśmy.