top of page

WYDARZENIA

Wydarzenia organizowane w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii umacniają tożsamość kulturową i duchową Polonii. Umożliwiają integrację i budowanie silnych więzi społecznych wśród członków wspólnoty.

Dzięki nim młodsze pokolenia mają szansę zanurzyć się w tradycji i historii Polski. Ponadto, stanowią one ważne wsparcie duchowe, oferując przestrzeń do wspólnej modlitwy i celebracji w języku polskim.

Z życia Polskiej Misji

bottom of page