Ś.p. Zenon Handzel 01.01.1949 – 01.08.2021

Zenon Handzel urodzony 1 stycznia 1949 roku w Krakowie. Absolwent Technikum i student Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie. Od 1973 roku zamieszkały w Londynie. Od 1978 roku współwłaściciel firmy Z. Hanzel i P.B. Bance. Wieloletni Prezes Komitetu Rodzicielskiego Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych na Willesden Green. Od 1996 roku Prezes Rady Parafialnej, a od 2010 - 2016 Prezes Rady Administracyjnej Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej na Willesden Green.

Ś.p. Ksiądz Prałat Jan Szponar 25.03.1931 – 01.08.2021

Ksiądz Prałat Jan Tadeusz Szponar urodził się w 25 marca 1931 roku w osadzie wojskowej Armatniów na Wołyniu, na terenie diecezji łuckiej. W lutym 1940 roku cała rodzina została zesłana w okolice Archangielska do miejscowości Lednia. Rodzice i rodzeństwo pracowali przy wyrębie lasu i spławianiu drewna. Jan chodził do sowieckiej szkoły. Po ogłoszeniu „amnestii” został zwolniony z kołchozu we wrześniu 1941 roku.

Relikwie bł. Carlo Acutisa dla polskich ministrantów w Anglii i Walii

„Eucharystia to moja autostrada do nieba” – miał zwyczaj powtarzać bł. Carlo Acutis, podkreślając, jak bardzo pomaga mu w dobrym przeżyciu każdej chwili dnia. „Stojąc przed Jezusem w Eucharystii, stajemy się święci” – podkreślał. To właśnie z uwagi na wyjątkową pobożność eucharystyczną bł. Carlo Acutisa, jego relikwie zostały przekazane reprezentacji polskiej parafii pw. Św. Wojciecha (South Kensington) w kaplicy Najświętszego Sakramentu westminsterskiej katedry. Uroczystość miała miejsce w minioną sobotę, 10 lipca.