Śp. Ks. Kanonik Aleksander Makulski (1936-2020)

Ksiądz kanonik Aleksander Makulski urodził się dnia 8 czerwca 1936 roku w Gutowskiej Woli (parafia Jedlińsk). Seminarium ukończył u księży chrystusowców w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 26 maja 1963 roku w Poznaniu, w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Po ukończeniu seminarium w Poznaniu, przez rok pracował w Jeleniej Górze, później w Dobrzanach koło Stargardu Szczecińskiego. Stamtąd wyruszył do Anglii. Na wniosek Księdza Prowincjała, dekretem Księdza Rektora został skierowany do pracy w Lincoln do pomocy ks. Feliksowi Kamińskiemu, który przeszedł obóz koncentracyjny w Dachau. Gdy przejął już obowiązki proboszcza, zaczął organizować regularne duszpasterstwo, stworzył bazę danych Polaków mieszkających na tym terenie.

COVID-19 - Nowe restrykcje od 5 listopada 2020

Wczoraj po posiedzeniu Rządu Angielskiego, Pan Premier Borys Johnson podczas wieczornej konferencji prasowej ogłosił nowe restrykcje, które zostaną wprowadzone dnia 5 listopada 2020 w związku z pandemią koronawirusa. Późnym wieczorem na oficjalnej stronie rządowej ukazał się tekst nowych restrykcji. Od 5 listopada kościoły będą zamknięte z wyjątkiem: pogrzebów do 30 osób, ceremonii w krematorium do 15 osób, prywatnej modlitwy, transmisji Mszy Świętych online. Nowe restrykcje będą obowiązywać od 5 listopada 2020 do 2 grudnia 2020. Po wystąpieniu Pana Premiera, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Anglii i Walii Ks. Vincent Kardynał Nichols, Arcybiskup Westminster oraz jego zastępca Ks. Arcybiskup Malcplm McMahon OP wydali specjalne orzeczenie i apel do wiernych.

Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

1. Dzisiaj, kiedy przez nasz kraj przetacza się fala ulicznych protestów, Papież Franciszek w czasie audiencji ogólnej skierował ważne i znaczące słowa do Polaków. Przypomniał w nich św. Jana Pawła II, który „zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych, i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. Słowa te wpisują się w nieustanne wołanie Kościoła o ochronę, także prawną, życia każdego człowieka, również nienarodzonego, zgodnie z przykazaniem „Nie zabijaj”.