List ks. bpa Wiesława Lechowicza dotyczączy szczepień przeciw Covid-19

Drodzy Bracia i Siostry! Rozpoczynający się czas Wielkiego Postu zachęca nas do podejmowania postanowień służących nie tylko osobistemu nawróceniu i pojednaniu z Bogiem. Ma na celu również pojednanie z bliźnimi i odpowiedzialną troskę o ich los doczesny i wieczny. O tym przypomina nam na progu Wielkiego Postu Kościół poprzez lekturę słów proroka Izajasza: „Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie –czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie” (Iz 58,5-8).

List Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii na Wielki Post

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy liturgiczny okres Wielkiego Postu. Co roku, służy on nam jako przygotowanie do przeżywania Tajemnicy Paschalnej, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdego roku ten czas mobilizuje naszą wiarę w inny sposób, wychodząc od naszej zwykłej codzienności. Okres Wielkiego Postu, to czas nawrócenia, odejścia od grzechu, czas przemiany serca i sposobu myślenia.

Informacja o pogrzebie śp. ks. Edwarda Stachurskiego

Rektor Ks. Prałat Stefan Wylężek i Prezbiterium Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii żegna ś.p. Ks. Edwarda Stachurskiego. Pracował w strukturach PMK w Leicester, Milford, Cambridge, Halifax, Kidderminster, Ilford Park, Reading od 1988 – 2021 roku.