Życzenia bpa W. Lechowicza skierowane do Polonii

„A Słowo stało się Ciałem I zamieszkało między nami” /J 1,14/ Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry! Mimo, że 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, papież Franciszek zamknął rok poświęcony św. Józefowi, to jednak chciałbym złożyć tegoroczne życzenia świąteczne, kierując Wasz wzrok właśnie na osobę Oblubieńca Maryi i ziemskiego Ojca Jezusa. To przecież w Jego obecności „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”.

List Rektora na I Niedzielę Adwentu

Adwent 2021 Cykl życia uczniów Chrystusa przeplata się z przeżywaniem Tajemnicy Zbawienia w ciągu całego roku liturgicznego. W sobotę przed Pierwszą Niedzielą Adwentu kończymy kolejny rok liturgiczny i rozpoczynamy nowy. Okres Adwentu przygotowuje nas na przyjście Pana w darze Jego Narodzenia oraz na Jego przyjście na sąd u kresu czasów. Święty Bernard uczy nas, że między dwoma Jego widzialnymi przyjściami, w dziejach i na końcu czasów, odbywa się Jego niewidzialne przyjście tu i teraz.

Ś.p. Zenon Handzel 01.01.1949 – 01.08.2021

Zenon Handzel urodzony 1 stycznia 1949 roku w Krakowie. Absolwent Technikum i student Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie. Od 1973 roku zamieszkały w Londynie. Od 1978 roku współwłaściciel firmy Z. Hanzel i P.B. Bance. Wieloletni Prezes Komitetu Rodzicielskiego Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych na Willesden Green. Od 1996 roku Prezes Rady Parafialnej, a od 2010 - 2016 Prezes Rady Administracyjnej Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej na Willesden Green.