Parafia Hull

Duszpasterz
  • ks. prob. Stanisław Gładysz SChr. (01482) 341472