Parafia Northampton

Duszpasterze
  • ks. prob. Janusz Zbroniec 07758 689059
  • ks. Paweł Mańturzyk 074 019 177 25